Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent, Oslo byarkiv, viser frem en pasientprotokoll fra 1850 (Oslo Hospital). Foto: Kulturetaten
Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent, Oslo byarkiv, viser frem en pasientprotokoll fra 1850 (Oslo Hospital). Foto: Kulturetaten

Arkivet etter Oslo Hospital (1644 – 2000) blir en del av Norges dokumentarv

Her finner man detaljerte pasientjournaler fra 1850, tanker om sterilisering av sinnssyke og protokoller over bruk av tvang og tvangstrøyer.

Publisert Sist oppdatert

Noe skal aldri glemmes. Arkivene fra Oslo Hospital blir fra i dag med blant de umistelige dokumentene i Norges dokumentarv, den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register.

Oslo Hospital har vært en vesentlig institusjon i Oslo og på Østlandet. Hospitalet drev de første århundrene sykehus og herberge og fra 1778 også eget dollhus, en eldre betegnelse for en anstalt for sinnssyke. Stedet er fortsatt i drift, og nå er arkivet fra perioden 1644-2000 sikret for fremtiden.

Oslo Hospital ca. 1880, med luftegården i forgrunnen. Foto: Oslo byarkiv
Oslo Hospital ca. 1880, med luftegården i forgrunnen. Foto: Oslo byarkiv

– Oslo hospitals arkiv er tatt inn i Norges dokumentarv på grunn av bredden i arkivet og fordi det dekker nasjonal psykiatrihistorie, forteller Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent i Oslo byarkiv.

Viktig oslohistorie

Driften ble finansiert av et omfattende jordegods. Her finner vi detaljer om bygningshistorien til Gamlebyen kirke og de andre kirkene i området, tegninger av hospitalet og kirken, jordebøker (lister over alle gårdene og hvem som eide dem), fundas (Kongens forordning 1624; reglementet til Oslo Hospital) samt mange andre dokumenter.

Oslo Hospitals jordebok fra 1648 er en oversikt over eiendommer hospitalet eide og hva de som drev gårdene skyldte i naturalia hvert år. Foto: Kulturetaten
Oslo Hospitals jordebok fra 1648 er en oversikt over eiendommer hospitalet eide og hva de som drev gårdene skyldte i naturalia hvert år. Foto: Kulturetaten

Hospitalets arkiver har også nøye protokollført navn på innlagte i dollhuset, jordegodsforpaktere, pantelånere, kirkestolenes leietagere og kirkegårdens begravde.

– Dette betyr mye for oss. Privatarkivet i Oslo Hospital har ligget i kjelleren fra 1600-tallet, og det var ikke en selvfølge at dette blir bevart, sier Kirsti Gulowsen i en pressemelding.

Oslo Hospitals hovedregnskaps bok fra 1724. Oslo Hospital ble de første århundrene finansiert gjennom eiendom. Foto: Kulturetaten
Oslo Hospitals hovedregnskaps bok fra 1724. Oslo Hospital ble de første århundrene finansiert gjennom eiendom. Foto: Kulturetaten

Unikt innblikk i Norges psykiatrihistorie

Oslo Hospital var landets eldste psykiatriske sykehus. Den moderne psykiatriens far i Norge, Herman Wedel Major, og den markante samfunnsdebattanten Johann Scharffenberg, var begge overleger ved hospitalet og har begge satt klare spor i arkivene.

Johan Scharffenberg jobbet som lege på Oslo Hospital i perioden 1922-1941. Foto: Atelier Rude Oslo Museum
Johan Scharffenberg jobbet som lege på Oslo Hospital i perioden 1922-1941. Foto: Atelier Rude Oslo Museum

Her finner man for eksempel Majors veldig detaljerte og samvittighetsfulle pasientjournaler fra 1850, Scharffenbergs korrespondanse (for eksempel hans tanker om sterilisering av sinnssyke), protokoller over bruk av tvang og tvangstrøyer og mye annet.