– Ha is magen, kanskje denne tomten kan brukes til noe langt viktigere som kan komme Tøyens befolkning til gode, sier Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal, begge fra Gamle Oslo SV. Foto: Privat
– Ha is magen, kanskje denne tomten kan brukes til noe langt viktigere som kan komme Tøyens befolkning til gode, sier Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal, begge fra Gamle Oslo SV. Foto: Privat

Hagegata 27 på Tøyen: – Vi sier nei til ny blokk

Vi ønsker ikke at Hagegata 27, som en av de siste åpne tomtene i området, skal bebygges kun for kortsiktig gevinst.

Publisert

Hagegata 27 er tomten rett nedenfor Tøyen torg som i dag er parkeringsplass utenfor Kiwi-butikken. I begynnelsen av juni sendte plan- og bygningsetaten over et planforslag til politisk behandling i byrådet og i bystyret hvor de anbefaler utbygging på denne tomten.

Planforslaget innebærer omregulering av tomten til bolig og noe næringsformål, samt bygging av en stor og høy sju etasjers blokk. Gamle Oslo SV vil nå sterkt advare mot å si ja til dette.

Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal ved Hagegata 25-27. Foto: Privat
Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal ved Hagegata 25-27. Foto: Privat

Vi ser saken med nye øyne

Når planforslaget var på høring her i bydel Gamle Oslo høsten 2016 var et flertall i bydelsutvalget og byutviklingskomiteen i hovedsak positive, inkludert oss i SV. Først og fremst så vi det som positivt at tomten ble utnyttet til noe annet enn parkeringsplass, og vi så det som positivt at det ble lagt opp til mer publikumsrettet næringsareal mot Kolstadgata.

Vi i Gamle Oslo SV har nå gjort en grundig revurdering av denne saken og vil på det sterkeste advare mot planforslaget og konsekvensene det vil ha.

Blokka bør stemmes ned

Det er flere viktige grunner til at den foreslåtte blokken på Hagegata 27 bør stemmes ned:

  • I løpet av våren har det allerede vokst frem en stor blokk på nabotomten, Hagegata 25. Dette er et tidligere godkjent boligprosjekt og det var på forhånd utfordrende å se for seg hvordan dette bygget ville bli. Nå når det har reist seg, ser man tydelig at det vil bli altfor tett om det også skal bygges på nr. 27, slik det er foreslått. Bokvaliteten vil bli svært redusert begge steder om det også bygges på nr. 27.
  • Sju etasjers høyde på nr. 27 vil stenge svært mye lys og sol ute fra Tøyen torg, som jo allerede ligger inneklemt. Ikke minst vil det fjerne alt innslipp av lys og sol til nabobygget, Sommerfrydløkken barnehage, i Hagegata 29. Dette er en barnehage med allerede svært liten plass og dårlig tilgang på lys, og vi kan ikke akseptere at uteforholdene for barnehagebarna forverres.
  • I tillegg, vil også boforholdene til de som bor i nr. 29, over barnehagen, bli dårligere. Mange vil miste sol og lys, og det siste åpne luftrommet rundt dem forsvinner.

Kortsiktig gevinst

Det fortettes mange andre steder i Tøyen-området, og vi ønsker ikke at Hagegata 27, som en av de siste åpne tomtene i området, skal bebygges på denne måten, kun for kortsiktig gevinst. Ha is magen, kanskje tomten kan brukes til noe langt viktigere som kan komme Tøyens befolkning til gode.

Av hensyn til barnehagebarna, bokvalitet for beboere i nabobyggene, og innslipp av lys og sol på Tøyen torg vil vi på det sterkeste oppfordre byrådet og bystyret om å si nei til planforslaget.

Powered by Labrador CMS