DEBATT

— Mobbeombudet er et viktig lavterskeltilbud, skriver artikkelforfatteren.
— Mobbeombudet er et viktig lavterskeltilbud, skriver artikkelforfatteren.

- Mobbeombudets årsrapport bekymrer. Klager på dårlig skolemiljø økte med 36 prosent

— Mobbeombudet gjør en utrolig viktig jobb for å gi barn og unge i Oslo en trygg hverdag i barnehagen og skolen. Men to ting i årsrapporten bekymrer Høyre.

Publisert

Ut fra mobbeombudets årsberetning 2019, som ble behandlet i Oslo bystyre før sommerferien, ser vi at mye går i riktig retning. Men to ting er spesielt bekymringsfullt:

For det første viser årsrapporten at det er altfor stor variasjon mellom barnehager og skoler i Oslo når det gjelder kvalitet på systematisk arbeid for å fremme trygt og godt psykososialt miljø, noe som er helt avgjørende for barn og unges trivsel, læring og trygghet.

— Mulighet til medvirkning

Her spiller mobbeombudet en viktig rolle ved blant annet å være et lavterskeltilbud som er så tilgjengelig at alle kan få rask og god hjelp tidlig, uten ventelister, men det forutsetter at ombudet samtidig har tilstrekkelig kapasitet og bemanning til å kunne følge opp både akutte og planlagte forespørsler fra skoler og barnehager om bistand til kompetanseheving.

Høyre mener at alle barn og unge i byen vår har både behov og rett til å bli møtt med høye forventninger, nødvendig kompetanse, et positivt elevsyn og ikke minst tilstrekkelig mulighet for medvirkning. Det er derfor viktig for oss å få treffsikre tiltak på plass slik at alle barn kan få en trygg og god barnehage og skolehverdag.

— Foresatte "orker" ikke melde fra

For det andre kommer det frem av årsberetningen at det ble meldt inn 147 klagesaker til Fylkesmannen i 2019 på dårlig skolemiljø. Det er en økning på 36% fra 2018.

Jeg er kjent med at det her også er forholdsvis store mørketall – fordi ombudet har hatt mange saker hvor foresatte ikke «orker» å melde til Fylkesmannen, og det er svært mange saker som ender med skolebytte og dermed ikke klages inn.

Høyre er bekymret for utviklingen vi ser, spesielt når det gjelder sårbare barn og unge. Tilbakemeldingene fra bl.a ombudet understreker at de tverrfaglige samarbeidene fungerer ikke godt nok, og iverksettes generelt for sent og reaktivt.

Nøkkelen til endring ligger i å profesjonalisere skolemiljøarbeidet. Nye læreplaner gir oss en unik mulighet til å gjøre det. Men da må alle være med, og skolene må følges tett opp. Her har skolebyråden, Inga Marte Thorkildsen (SV), en viktig jobb å gjøre.

Powered by Labrador CMS