DEBATT

Handikapforbundet krever at Oslo kommune oppnevner rådet de etter kommuneloven skulle ha opprettet.
Handikapforbundet krever at Oslo kommune oppnevner rådet de etter kommuneloven skulle ha opprettet.

– Hvor blir det av rådet for de funksjonshemmede?

I Oslo fattes beslutninger om oss handikappede, men uten oss. Det finner vi oss ikke i. Vi krever å få medvirke når beslutninger som gjelder oss blir tatt. Vi skal snakkes med – ikke om!

Publisert

Hvis et tre faller i skogen, og ingen hører det falle, har det da laget noen lyd? Biskop og filosof George Berkely stilte spørsmålet for over 250 år siden. I dag spør vi i Handikapforbundet: Hvis funksjonshemmede blir ekstra skadelidende under korona-pandemien, men ingen får høre om det, har de da egentlig lidd noen nød?

Vi mener spørsmålet er betimelig. Ved årsskiftet skulle kommunen ha oppnevnt nye råd for funksjonshemmede, for eldre og for ungdom. I Oslo skjedde det ikke. Unnskyldningen var at det kom ny kommunelov, med veileder og forskrift i fjor. Sistnevnte kom allerede i juni, og ingen andre fylker eller storbyer har unnlatt å oppnevne disse lovpålagte rådene – kun Oslo.

Kommunal råds-sommel

Handikapforbundet, og andre aktører på funksjonshemmede-feltet, har etterlyst oppnevnelsen flere ganger, siden lenge før koronaen. Senest ble vi lovet oppnevnelse før utgangen av vinteren.

Vi er nå snart en uke unna den første sommermåneden juni. Det har kommet nye signaler som gir håp om oppnevning før neste årstid er omme, men det har kostet!

Nå, særlig etter pandemien, ser vi tydelige konsekvenser av kommunens råds-sommel.

Mange fikk ikke hjelp

Mange fikk brå endringer i tjenestetilbudet sitt. Avlastning ble avlyst. Enkelte fikk ikke hjelp til å dusje. Familier med funksjonshemmede barn fikk beskjed om at deres koordinatorer var omdisponert til andre oppgaver i kommunen.

Det siste er alvorlig av to grunner: Det er i krisesituasjoner det er mest behov for koordinatoren, og nasjonale føringer er tydelige på at retten til koordinator fremdeles består under pandemien. Funksjonshemmedes situasjon var ganske så fraværende i den offentlige kommunikasjonen fra kommunen.

Et råd for funksjonshemma kunne gitt byråd og bystyre nødvendige korrektiv, hadde det blitt oppnevnt til tiden!

Vi krever medvirkning

I en krisesituasjon må beslutninger fattes raskt, og de får ofte store konsekvenser. Da er det enda viktigere med innspill fra de som påvirkes av beslutningene.

Til tross for et manglende råd for funksjonshemmede, har heller ikke kommune, bydeler eller byråd henvendt seg direkte til oss i Handikapforbundet, i motsetning til nasjonale organ, som har involvert brukerorganisasjonene hele veien.

Ofte har vi nasjonalt fått gjennomslag for betydelige endringer og satt søkelyset på problemstillinger vi ser, fordi vi kjenner problemene på kroppen. I Oslo fattes i stedet beslutningene om oss, men uten oss. Det finner vi oss ikke i.

Vi krever den medvirkningen FN-konvensjonen og kommuneloven gir oss rett til. Vi krever å få medvirke når beslutninger som gjelder oss blir tatt. Vi skal snakkes med – ikke om!

Powered by Labrador CMS