Kjetil Lund går snart av som byråd for næring og eierskap i Oslo. Det innebærer at han trer ut av politiske verv. Foto: Arnsten Linstad
Kjetil Lund går snart av som byråd for næring og eierskap i Oslo. Det innebærer at han trer ut av politiske verv. Foto: Arnsten Linstad

— Politisk arbeid krever mot og hardt arbeid

� Lokalpolitikk er lite glamorøst og sjelden betalt. Få bryr seg om alt arbeidet som legges ned, enda færre er imponert, skriver avtroppende næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) på sin Facebook-side der han takker for tiden som politiker.

Publisert Sist oppdatert

I dag gikk jeg ut av styret i Oslo Arbeiderparti. Jeg skal snart begynne i en ledende jobb i statsforvaltningen, så slik må det være.

Jeg har sittet i styret i tre år. Det har vært tre rike år, under god ledelse av Frode Jacobsen, og med Siri Gåsemyr Staalesen og Øyvind Slåke som stødige partisekretærer.

Er det gøy å sitte i styret i et partilag? Ja, noen ganger er det veldig gøy. Oftest er det bare vanlig. Noen ganger er det drepende kjedelig. Først og fremst er det viktig og meningsfullt.

Kulepunkter på laptop

Jeg tror at arbeid i lokallag foregår nokså likt over hele landet, i alle partier. Man samles på kveldstid - i partilokaler, på rådhuset, på kjøkkenet hjemme hos noen. Mennesker i ulike aldre, med ulike interesser, ulike talegaver og med ulike politiske ambisjoner.

De deler likevel et engasjement for samfunnet rundt seg. Et engasjement som strekker seg utover egen person og familie.

Lokalpolitikk i Norge er lite glamorøst. På bordet står en laptop pc. Man koker kaffe og te, setter fram noen kakestykker. Kanskje take-away pizza.

Rundt bordet går diskusjonen. Om ny flerbrukshall på den lokale skolen, om styrket fedrekvote, om klimamål og fred i Midtøsten. Utkast til konklusjoner formuleres i kulepunkter på laptopen.

Noen ganger endres Norge

Uenighet håndteres gjerne med å legge til enda flere kulepunkter, ofte krøkkete og uklart formulerte, og ikke alltid helt konsistente med de første kulepunktene.

Mange som ikke selv driver med politikk, ler av slikt og tror at de som driver med politikk, ikke kan skrive. De forstår ikke at politisk arbeid handler om å avveie interesser, finne brede og samlende løsninger som mange kjenner eierskap til, gjerne uten å avklare detaljer.

I skjenkedebatten i Oslo i fjor, møtte næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) utelivsbransjen for å diskutere fremtiden. Foto: Arnsten Linstad
I skjenkedebatten i Oslo i fjor, møtte næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) utelivsbransjen for å diskutere fremtiden. Foto: Arnsten Linstad

Hvor blir kulepunktene fra lokallaget av? Oftest ender de i ingenting.

Men noen ganger går de inn i lokale partiprogram, og blir vedtatt i kommunestyret. Flerbrukshallen blir bygd. Noen ganger blir de til vedtak i fylkesårsmøter og senere på landsmøter. Noen ganger endrer de Norge litt. Fedrekvoten blir utvidet.

Slik blir landet vårt formet, utviklet videre. Av teknologi, av markedskrefter - og av politikk. Hvis folk slutter å engasjere seg i politisk arbeid, blir det bare teknologien og markedskreftene igjen.

Holder landet sammen

Lokalpolitisk arbeid er sjelden betalt. Få bryr seg om alt arbeidet som legges ned, enda færre er imponert. Knapt noen gir skryt. Men vi har det godt i Norge blant annet fordi mange bruker tid på arbeid i lokale partilag.

Sitte på Facebook og gjøre narr av krøkkete formuleringer og kulepunkter som ikke henger sammen, kan alle gjøre. Det krever ikke mot, det krever ikke skarpsinn, det krever ikke mye arbeid. Evnen til å raljere med andre er ikke en knapt fordelt ressurs.

Politisk arbeid derimot, krever mot og hardt arbeid. Ofte krever det også skarpsinn.

De som driver med lokalpolitikk, er som de som stiller opp til dugnad i borettslaget, de som kjører til kamp, de som stiller opp for idrettslaget, for korpset og for 4H. De som holder landet vårt sammen.

Den innsatsen de legger ned, er så viktig og meningsfullt som arbeid i dette livet blir.

Jeg går ut av partipolitikken nå. Du bør vurdere å gå inn.

*Dette innlegget ble først publisert på Kjetil Lunds Facebook-side. Det er gjengitt i sin helhet hos VårtOslo med forfatterens tillatelse. Kjetil Lund er avtroppende næringsbyråd i Oslo, og tiltrer som direktør for NVE-direktør 1. april.