— Nesten alle bydeler har høye smittetall. Det er også en økning både for barna og de eldre fra juli og til september, sier smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen.
— Nesten alle bydeler har høye smittetall. Det er også en økning både for barna og de eldre fra juli og til september, sier smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen.

- Like høye smittetall som i mars, men nå tester vi mange flere og oppdager flere syke, forteller smittevernoverlegen i byen

Andelen positive koronatester har økt med over 30 prosent de siste ukene, likevel kan ikke situasjonen sammenlignes med starten på pandemien i vår, mener Oslos smittevernoverlege.

Publisert

— Vi har nå like høye smittetall som i mars, men disse kan ikke sammenlignes fordi vi nå tester mange flere og oppdager flere av de syke enn det vi gjorde i mars, etter Folkehelseinstituttets beregninger, skriver Oslos smittevernoverlege Frode Hagen i et brev til byrådet.

Ifølge de siste tallene fra helseetaten i Oslo kommune er antallet positive testsvar økt fra tre prosent til fire prosent. Ett prosentpoengs økning kan se lite ut, men i realiteten er det en økning på over 33 prosent i antallet positive tester.

— Sykehusinnleggelser stiger

I brevet til byrådet uttrykker Hagen bekymring, selv om han mener situasjonen ikke er like alvorlig som i mars og april.

Nesten alle bydeler har høye smittetall. Det er også en økning både for barna og de eldre fra juli og til september. Smitten virker derfor å øke i hele kommunen og i alle aldersgrupper. Tendensen for innlagte på sykehus med covid-19 sykdom for Oslo kommunes innbyggere er stigende, skriver Hagen.

Fortsatt folk uten munnbind på kjøpesenter i Oslo. Påbudet trådte i kraft torsdag klokken 12.
Fortsatt folk uten munnbind på kjøpesenter i Oslo. Påbudet trådte i kraft torsdag klokken 12.

Mandag denne uken offentliggjorde både byrådet og regjeringen nye, strengere smitteverntiltak. I Frode Hagens brev til byrådet understreker smittevernoverlegen at han stiller seg bak de nye smitteverntiltakene.

Tiltakene som trådte i kraft torsdag klokken 12 denne uken er den andre runden med koronainnstramminger i Oslo i høst. Tidligere ble det blant annet innført påbud om munnbind for alle reisende med kollektivtrafikk der det ikke var mulig å holde en meter avstand.

— Smittede i dag først synlig om en til to uker

— De tiltakene som allerede er satt inn har antagelig hatt effekt, og Oslo hadde sannsynligvis hatt en mye større og raskere økning i smittetallene uten disse. Når likevel smittetallene igjen øker etter å ha vært tilnærmet flate i ukene 38 til 42, må det ut ifra en smittevernfaglig synspunkt gjøres en vurdering både om dagens situasjon og hva vi kan forvente fremover, skriver Frode Hagen.

— Smittetallet i dag er ikke dramatisk høyt, men samtidig vet vi at smittetallene i Europa stiger raskt. Dette vil sannsynligvis påvirke smittesituasjonen i Norge. I tillegg bringer høsten med seg økt risiko for luftveisinfeksjoner som vil utfordre helsevesenet og kommunen med testing, smitteoppsporing og karantene, mener Oslos smittevernoverlege.

— Det er også viktig å ta hensyn til at dagens smittesituasjon er uttrykk for de som ble smittet for 1-2 uker siden og at antallet som blir smittet i dag først vil bli synlige om en til to uker.

— Beskytte risikogrupper

— Dagens situasjon gir derfor grunn til bekymring og føre-var prinsippet tilsier at det er behov for nye tiltak for å beskytte risikogruppene med økt risiko for alvorlig forløp, skriver Frode Hagen.

Her er de nye, lokale koronatiltakene i Oslo:

  • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
  • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
  • Stans i innslipp til utesteder klokken 22. Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.
  • Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.