— Et inntak basert på karakterer vil bare være rettferdig hvis karakteren i seg selv er rettferdig. Elever jeg har vært i kontakt med, melder om ulik praksis for å sette karakter mellom lærere og mellom skoler, sier elevombud Melinda Jørgensen. 
Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
— Et inntak basert på karakterer vil bare være rettferdig hvis karakteren i seg selv er rettferdig. Elever jeg har vært i kontakt med, melder om ulik praksis for å sette karakter mellom lærere og mellom skoler, sier elevombud Melinda Jørgensen. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

— Finnes det noe enda friere enn fritt skolevalg?

Begge politiske sider i Oslo ønsker at elevene skal få komme inn på skolen de ønsker. Høyresiden fronter fritt skolevalg. Venstresiden har bedt Inntaksutvalget vurdere alternative modeller, men har som ett av kriteriene «at flest mulig skal komme inn på en ønsket skole».

Publisert

Er det slik at dagens inntaksordning er det alternativet som lar elevene velge mest mulig fritt og rettferdig?

Er karakterene rettferdige nok?

Et inntak basert på karakterer vil bare være rettferdig hvis karakteren i seg selv er rettferdig. Elever jeg har vært i kontakt med, melder om ulik praksis for å sette karakter mellom lærere og mellom skoler. En firer kan være to ulike ting i to ulike klasserom.

Vi vet også at foreldrene spiller en stor rolle for elevenes karakterer. Har mamma en universitetsgrad? Leser pappa bøker? Synes de det er viktig å prioritere utdanning? Dette har klar sammenheng med sannsynligheten for at eleven gjør det bra på skolen (Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? Statistisk sentralbyrå 2017).

Er det rettferdig at familien indirekte skal få avgjøre mulighetene til å komme inn på drømmeskolen? Eller er det mer rettferdig å åpne for at alle elever skal ha en viss sjanse til å komme inn der de vil, f. eks. gjennom helt eller delvis loddtrekning?

Bli kjent med meg og se hvor jeg passer!

Dagens inntakssystem er slik at når en dyktig elev ikke kommer inn på skolen han eller hun ønsker, vil eleven få oppfylt sitt neste ønske på listen. Da «tar eleven plassen» til en annen elev som hadde skole nr. 2 på sitt førsteønske. Denne eleven må inn på sitt andreønske og fortrenger dermed en elev som ønsket seg inn på skole nr. 3. Vi får en kjedeeffekt av elever som ikke får sitt førstevalg av skole oppfylt. Vil flere få viljen sin hvis vi legger større vekt på førstevalget i søknadsalgoritmen?

Bør det være et intervju eller en skriftlig søknad som teller på inntaket sammen med karakterer? Vil det føre til at flere elever kommer inn på en skole hvor de passer inn og får brukt evnene side? Dette er en inntaksmodell som ikke lar seg simulere med tallkarakter, men som likevel bør opp på bordet.

Å bli plassert der du ikke vil

Selv om elevene har rett til å få plass på ett av tre ønskede utdanningsprogram, opplever noen å ikke få verken første- eller andrevalget sitt oppfylt. På grunn av lave karakterer, har disse elevene størst risiko for ikke å fullføre videregående. Samtidig ender de opp med skoleplass på en skole de antakelig ikke har søkt på.

Er det mulig å sikre at alle elever får oppfylt sitt første ønske av utdanningsprogram? Kan man legge inn garantier slik at elever ikke behøver å reise langt for å gå på skole?

Hva er verst, å plassere en elev med lave inntakspoeng på en utdanning han eller hun ikke vil ha, eller å kvotere den samme eleven inn på en ønsket skole?

Hør elevene!

Mye av debatten rundt inntaksordningen har vært partipolitisk til nå. Vi er heldige og har med to elever i Inntaksutvalget. Det er viktig at elever i Oslo kommer klart til orde og blir hørt i debatten. Dette er spesielt viktig i og med at elevene dette vil gjelde, ennå ikke har stemmerett ved mandagens valg.

Hvis elevene skal fritt få velge skole, må de også få være med å velge inntaksordning i Oslo.

Powered by Labrador CMS