Den nye inntaksmodellen til videregående skole vil straffe elever som jobber hardt for gode karakterer gjennom alle tre årene på ungdomsskolen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Den nye inntaksmodellen til videregående skole vil straffe elever som jobber hardt for gode karakterer gjennom alle tre årene på ungdomsskolen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Fritt skolevalg er den mest rettferdige løsningen vi har

Fritt skolevalg blir svartmalt av venstresiden, men utjevner sosiale forskjeller ved å gi elevene frihet til å møte elever fra andre miljøer enn de er vokst opp i.

Publisert

Nylig la Inntaksutvalget frem sin rapport. Her vil de innskrenke Oslo-elevenes frihet. Det går vi ikke med på!

Byrådet i Oslo satte for ett år siden ned et utvalg med oppdrag om å se på alternative modeller for inntak til videregående skole. Rapporten anbefaler blant annet å dele elevene inn i mestringsnivåer allerede fra 8. klasse, for å måle progresjon i løpet av ungdomsskolen.

De som klarer å vise til den sterkeste progresjonen, vil få større valgmuligheter når de søker på videregående skoler. Det vil altså lønne seg å prestere dårligst mulig fra starten av ungdomsskolen, og systemet kan enkelt manipuleres av elevene.

Dette vil føre til enda større press og større segregering mellom nivåene. Modellen vil også straffe elever som utvikler seg tidlig og elever som jobber hardt for gode karakterer gjennom alle tre årene på ungdomsskolen.

Mest rettferdig

Fritt skolevalg er den mest rettferdige løsningen vi har. Modellen tillater elever å selv bestemme hvilken skole de ønsker å gå på, basert på egen innsats i karakterer. Dette blir svartmalt av venstresiden, som ser på karakterer som den store synderen innen utdanning.

Karakterer motiverer til å jobbe, og gir umotiverte elever incentivet de trenger til å jobbe hardt på skolen. Fremtiden på drømmeskolen skal selvfølgelig være avhengig av dine egne resultater.

Fritt skolevalg sikrer ikke bare elevenes frihet, men utjevner også sosiale forskjeller fordi det gir elevene frihet til å møte elever fra andre miljøer enn de er vokst opp i. For elever fra miljøer med høy kriminalitet kan dette være starten på en strålende fremtid.

Øk heller finansieringen

Vi løser ikke segregering i skolen ved å gjøre det enda vanskeligere å komme inn på den videregående skolen man selv vil inn på, men ved å øke finansieringen i skolen, la elevene få mer frihet over egne fag og styrke lærerne.

Videregående opplæring handler om mye mer enn bare karakterer og skole. Med fritt skolevalg har du muligheten til å gå på en skole som tilbyr en hverdag hvor du får dyrket dine egne interesser.

I Oslo får du gå på Hartvig Nissen videregående om du brenner for teater eller Edvard Munch videregående om alt du vil er å spille gitar. Du får møte andre med lignende interesser, og mange føler sterkere tilhørighet enn på ungdomsskolen.

Økt trivsel fører til økt læring. Dessuten har flere av disse skolene opptaksprøver som gjør at eleven kan komme inn, selv hvis man sliter med karakterene. Vi er så heldige at dette er mulig uansett hvor du har vokst opp. Men dette går en usikker fremtid i møte med byrådet vi har i dag.

Tillit til elevene

I dag har et flertall av norske elever muligheten til å søke seg til den skolen de selv ønsker, men noen fylker begrenser denne friheten. Fritt skolevalg bør være noe alle elever skal ha, ikke bare de som bor i et fylke med politikere som setter pris på valgfrihet i skolen.

Med forbehold om garanti for å komme inn på en skole innenfor en satt reisetid, er nasjonalt fritt skolevalg det beste valget ikke bare for Oslo-elevene, men for alle norske elever. Dette er ikke overstyring, men tillit til at hver enkelt elev vet bedre hvilken skole de vil gå på enn eldre politikere.

Nasjonalt fritt skolevalg er frihet til elevene, og flytter makten over egen utdannelse til elevene selv.

Powered by Labrador CMS