Mens folk står i ly for regnet ved bussholdeplassen på Hausmanns bro mandag morgen, er Jon Arvid i gang med å rydde søppel i Oslos gater i regi av Jobben i Frelsesarmeen. Foto: Arnsten Linstad
Mens folk står i ly for regnet ved bussholdeplassen på Hausmanns bro mandag morgen, er Jon Arvid i gang med å rydde søppel i Oslos gater i regi av Jobben i Frelsesarmeen. Foto: Arnsten Linstad

– Kritikken av Rødt er urimelig. Vi styrker rusomsorgen i Oslo

Hvert år har Rødt fått byrådet med på å bedre livssituasjonen for de svakeste i Oslo, inkludert i rusomsorgen. Det akter vi å fortsette med.

Publisert

De siste dagene har Rødt Oslo fått en del urimelig kritikk. Det startet med en misvisende sak i VårtOslo om kutt i de kommunale bevilgningene til Frelsesarmeens lavterskeltilbud «Jobben». Det er nødvendig å legge ansvaret for kuttet der det hører hjemme.

Rødt kommer selvsagt på besøk for å hjelpe til med å plukke søppel og snakke med Frelsesarmeen. Vi har prioritert tiltaket Jobben i budsjettet hvert år, fordi vi mener Jobben gjør en samfunnsnyttig tjeneste for svake mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Foreslo lønnskutt for politikerne

Da budsjettforslaget ble lagt fram for et par måneder siden, ble det klart at byrådet ikke ville gi like mye støtte til Frelsesarmeens tiltak «Jobben» som det bystyret vedtok i fjor, etter at Rødt hadde forhandlet inn fem millioner ekstra.

I årets budsjettforhandlinger var Rødt tydelige på at vi ville gi mer til Jobben, men de tre byrådspartiene – Ap, SV og MDG – ville ikke være med på det. Vi fikk bare plusset på én million i forhold til byrådets forslag.

Rødt stilte også en rekke forslag om kutt som kunne finansiert mer velferd og flere sosiale tiltak. Blant annet vil vi gi lavere lønn til fulltidspolitikerne i bystyre og byråd. Det alene kunne spart Oslo kommune for godt over 9 millioner kroner, mer enn nok til at Frelsesarmeen kunne fått hva de søkte for Jobben, men ingen av de andre partiene i Oslo bystyre virker villige til å diskutere lønnskutt for politikerne.

Mer penger til rusomsorgen lokalt

Selv om vi bare fikk én million ekstra til Jobben nå, har Rødt til gjengjeld fått gjennom mer til andre jobbtiltak for rusavhengige, både til Kirkens Bymisjon og det kommunale tilbudet Nyttig arbeid.

Vi er helt enige om at tilbudene for mennesker med rusproblemer må styrkes og ikke kuttes i. Det står om liv og helse. Derfor er vi glade for at vi fikk gjennomslag for å styrke bydelenes rusomsorg med ti millioner kroner i neste års budsjett.

Mer til rusomsorgen

I fjor søkte Frelsesarmeen om 13 millioner til sitt tiltak Jobben, og byrådet innstilte på åtte millioner. Rødt klarte den gangen å plusse på fem millioner i forhold til byrådets forslag, slik at Jobben fikk det de søkte om.

Da fikk Frelsesarmeens Jobben, Kirken Bymisjons tiltak «Lønn som fortjent» (som nå heter «I jobb») og det kommunale «Nyttig arbeid» til sammen 18,1 millioner. I år får de samme tiltakene 20 millioner totalt.

Sammen med de ekstra millionene til bydelene er dette en styrking av rusomsorgen i Oslo. Rødt har hvert år fått byrådet med på å bedre livssituasjonen for de svakeste i Oslo, og det akter vi å fortsette med.

Powered by Labrador CMS