DEBATT

Demonstrasjon mot fraværsgrensa. Bilde av Simen Bondevik innfelt.
Simen Bondevik er for en fraværsgrense i osloskolen, men ikke med dagens firkantede regler, sier han.

– Lokal fraværsgrense i osloskolen? Nei takk!

Etter mitt syn er dagens fraværsgrense alt for firkantet og presser elever som allerede sliter ut av skolen. Når den nå endelig fjernes på nasjonalt nivå, ville det vært svært synd om Høyre fikk gjennomslag for å gjeninnføre den lokalt i Oslo.

Publisert

Etter at Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for å fjerne fraværsgrensen tok det ikke lang tid før Oslo Høyre var ute i VårtOslo og foreslo å innføre en lokal fraværsgrense i Oslo. Det tror jeg er en svært dårlig idé, både for elevene i Oslo-skolen og byens fastlegekontor.

Fraværsgrensen ble innført av daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) tilbake i 2016. Regelen går kort forklart ut på at elever som har over ti prosent udokumentert fravær i et fag, ikke får standpunktkarakter eller terminkarakter i det faget.

Arbeidet mot fravær i skolen er viktig. De fleste av oss er nok helt enige i at det er lurt med en form for fraværsreglement. Men etter mitt syn er dagens fraværsgrense alt for firkantet og presser elever som allerede sliter ut av skolen. Når den nå endelig fjernes på nasjonalt nivå, ville det vært svært synd om Høyre fikk gjennomslag for å gjeninnføre den lokalt i Oslo.

Kronisk og psykisk sykdom

Det finnes flere legitime grunner til å være borte fra skolen, og alt kan ikke dokumenteres. Barn og unge med kronisk sykdom, psykisk sykdom eller som har problemer hjemme er noen av de som blir rammet på en svært uheldig måte av fraværsgrensen.

Alle barn og unge har rett og slett ikke mulighet til å dra til legekontoret hver gang man er syk for å ordne en legeerklæring. Når det i enkelte mindre skolefag er svært lite antall timer med fravær som skal til for å nektes karakter, blir fraværsgrensen urimelig streng.

En skal ikke lete lenge på ung.no, en spørretjeneste for barn og unge, for å finne utallige spørsmål fra ungdom med psykisk sykdom som sliter med å få standpunktkarakter og dermed fullføre videregående på grunn av fraværsgrensen. Sånn burde det ikke være.

Overfylte legekontor

Vi har også en fastlegekrise i Norge i dag. Da synes jeg det er svært lite fornuftig å fylle opp legekontorene med syke barn og unge som trenger legeerklæring til skolen. Kan vi ikke vise litt mer tillit til elevene selv, foreldrene og skolehelsetjenesten?

Når det er vanskelig å få legetime samme dag som du er syk, tvinger fraværsgrensen dessuten syke elever til å møte opp på skolen. Noe som er negativt både for ens egen og andres helse. Verken klasserom eller legekontor bør fylles opp med syke elever.

Jeg ønsker meg en skole som gir alle elever like muligheter til å lykkes. Vi i Partiet Sentrum Oslo har programfestet at vi vil jobbe for å avskaffe dagens fraværsgrense og utvikle et bedre system for oppfølging av bekymringsfullt skolefravær. Det vil være til det beste for elevene i Oslo-skolen. Nei takk til Oslo Høyres lokale fraværsgrense!

Powered by Labrador CMS