DEBATT

Kommunen har bygget en lekepark på Tinker'n.
Kommunen har bygget en lekepark på Tinker'n.

Tinkern og Framneshagen på Skillebekk. Fra privat statussymbol via villnis til offentlig park?

Havneområdet Filipstad er under utvikling. Framnes-parken som ligger ved siden av, burde ikke ligge igjen som et villnis.

Publisert

Alle som bor på Skillebekk vet om Tinkeren; lekeplass, barnehage og et stort villnis med gamle trær. Slik har det vært lenge.

Kommunen kjøpte eiendommen av min bestemor på slutten av 1960-tallet. Siden er lite gjort: Husokkupasjon, brann (1980), rydding, fjerning av tyskerbunkere og tilrettelegging for lekeplass.

Det er muligheter for å etablere en flott park som kan følge opp eiendommens viktige historie. Jan Reime Kristiansen, tidligere bygartner, fikk i oppdrag av bydel Frogner å vurdere hvordan hagen kunne få en universell utforming.

Framnes murvilla i Munkedamsveien 92 på Skillebekk. Villaen sto på odden ut mot Frognerkilen, med et stort hageanlegg.
Framnes murvilla i Munkedamsveien 92 på Skillebekk. Villaen sto på odden ut mot Frognerkilen, med et stort hageanlegg.

Han la mye mer i dette enn forventet, gravde frem mye viktig historikk og så for seg å kunne få gjenskapt «Collett»-hagen. Han fant frem til meg, og vi hadde et hyggelig og inspirerende samarbeid. Dessverre døde han etter lang tids sykdom i februar 2020. Jans rapport var nesten ferdig.

Burde ikke være villniss

I forståelse med hans enke sluttførte jeg rapporten og leverte den til bydelen i juni 2020. Koronapandemien har nok medført at dette ikke har blitt prioritert fra bydelen nå. Rapporten inneholder spennende historikk bilder, kart, beplantningsbeskrivelser og ideer for ny utforming.

Beliggenheten til Framneshaven (Tinker'n).
Beliggenheten til Framneshaven (Tinker'n).

Havneområdet Filipstad er også under utvikling. Framnes-parken burde ikke ligge igjen som et villnis. Hele rapporten kan lastes fra .

Inkluderte ørnekomposisjon

Johan Collett (1800-1877) etablerte eiendommen på en fjellrabbe mellom Munkedamsveien og Frognerkilen fra 1852. Collet-familien var sentral i styringen av Norge etter 1814. Hagen ble bygget opp med inspirasjon fra Ullevål hovedgård, drevet av en annen Collett. Ullevåls hager var en stor attraksjon i Christiania.

Framnes besto av et hovedhus med et innelukket gårdsrom med stallbygning. Det ble anlagt allé opp fra Munkedamsveien. Det ble anlagt en hage i ledig engelsk landskapsstil. Det ble laget en «ørnekomposisjon»; med en amerikansk ørn på en 7,5 meter dorisk søyle, tilpassede hageganger, springvann og beplantning. Ørnen antas å være en hyllest til den amerikanske grunnloven, som også var inspirasjon til den norske. Collett-familien var involvert i det norske grunnlovsarbeidet.

Hamid Sharifi rydder på Tinker'n som sommerjobb for bydel Frogner.
Hamid Sharifi rydder på Tinker'n som sommerjobb for bydel Frogner.

Kommunen tok over

Min bestefar Hjalmar Frithjof Neslein (1854-1941) lyktes godt som ur-importør og kjøpte Framnes i 1898. Eiendommen var i familien frem til kommunen tok over i 1966. Perioden omfattet tysk okkupasjon og bruk samt rekvirering av utenriksdepartementet noen år etter krigen.

Hovedhuset ble da nyttet til ambassader og senere private kontorer. Selv vokste jeg opp i stallen som var bygget om til en 50 kvadratmeter bolig.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS