Slik kan området utenfor Operaen bli et friområde uten bygninger. Illustrasjon: Bjørvika utvikling/Link arkitektur
Slik kan området utenfor Operaen bli et friområde uten bygninger. Illustrasjon: Bjørvika utvikling/Link arkitektur

– Sukkerbiten til folket. Uten fotografihus 

Engasjementet rundt Sukkerbiten viser hvor viktig fjorden og friområder er for folk i Oslo. Vi ser ingen gode argumenter for hvorfor et fotografihus må ligge på byens beste strandtomt.

Publisert

Administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, er kritisk til SVs forslag om å regulere Sukkerbiten til et friområde. Vi mener at utviklingen av byen vår fortjener en grundig offentlig debatt, slik vi har fått denne sommeren.

Vi opplever et enormt engasjement knyttet til denne saken, og vi vil jobbe for at tomta reguleres til en grønn fjordpark, til glede for alle.

Munch-museet forutsetter friområde

Det er mange grunner til at vi ønsker at den lille halvøya Sukkerbiten skal være et friområde for hele byen. Da Lambda ble valgt som vinner av arkitektkonkurransen for det nye Munch-museet, var det mye fokus på størrelsen på bygget og hvorvidt knekken på toppen var estetisk eller ikke.

Det som har gått mange hus forbi er at Lambda var et helhetlig valg, hvor det bygges i høyden og samtidig legges til rette for friområde mot sjøen. Sukkerbiten som friområde var en viktig del av begrunnelsen for valget av Lambda.

Når vi neste år vil ha Operaen, Munch-museet og nye Deichman, mener vi disse byggene kan få skinne i fred. Vi trenger ikke flere signalbygg i Bjørvika. Vi trenger friarealer.

En åpen folkepark

Oslo er en flott by, med nærhet til marka, elver og fjorden. Når byen vokser, blir det desto viktigere at vi sørger for grønne lunger, til glede for fellesskapet.

I løpet av de neste 15 årene skal det bygges rundt 120 000 nye boliger i Oslo, de fleste av disse vil være leiligheter. Når de fleste av oss ikke har egne hager, må vi sørge for gode felleshager i form av parker, strender og turområder.

Tidligere statsråd Sissel Rønbeck er blitt hedret for å sikre Akerselva Miljøpark, som renner ut ved Sukkerbiten. Vi vil bidra til å avslutte Akerselva Miljøpark slik den starter, nemlig som en folkepark som er åpen, gratis og tilgjengelig for alle.

Det er nok av bygg og nok av steder hvor det koster penger å komme inn i Bjørvika. La oss heller dyrke fjordaktiviteter som bading, fisking, robåter og badstuer.

Fotografihus et annet sted

SV har fått flertall i bydelsutvalget i Gamle Oslo for å sikre Sukkerbiten som et friområde. Vi jobber nå for å sikre et slikt flertall i bystyret også.

Det stemmer ikke at bystyret har vedtatt av fotografihuset skal ligge på Sukkerbiten. Bystyret har vedtatt at vi ønsker et fotografihus i Oslo, og SV vil gjerne bidra til å finne egnede lokaler til et slikt hus, selv om vi ikke ønsker at det skal ligge på Sukkerbiten.

Når vi nå ser at denne saken har skapt et bredt folkelig engasjement og at flere politiske partier har snudd, mener vi at det er riktig å se på reguleringen av denne tomta med nye øyne. Det er Oslo bystyre som til syvende og sist står ansvarlig for hvordan byen utvikler seg. Derfor bør saken om Sukkerbiten opp til ny behandling i bystyret.

Powered by Labrador CMS