DEBATT

Liberaliseringstilhengerne går i feil retning, mener Foreldreoppropet mot narkotika.
Liberaliseringstilhengerne går i feil retning, mener Foreldreoppropet mot narkotika.

– Vi trenger en annen rusreform

Vi ønsker en rusreform som kan gi rusavhengige bedre tilbud og forebygging av narkotikabruk, men ikke den liberaliseringsreformen som Rusreformutvalget legger opp til.

Publisert

Kenneth Arctander Johansen, som leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, angriper i VårtOslo nylig Jan Bøhler og Foreldreoppropet mot narkotika. Kenneth Arctander Johansen var brukerrepresentant i Rusreformutvalget, og han har lenge vært en ivrig forsvarer av utvalgets forslag, langt ut over det en kunne forvente av et offentlig utvalgsmedlem.

Dette forhindrer ikke at forsvaret av og til kan gå ut over sakligheten. Johansen anser, kanskje med rette, at Foreldreoppropet mot narkotika er den første alvorlige motstanden som er blitt reist mot den dominansen i narkotikadebatten som liberaliseringstilhengerne lenge har hatt i sosiale medier og i pressen.

Det gjelder derfor for dem å snakke ned dette oppropet og dem som støtter det, blant annet Jan Bøhler.

Bred samling bak oppropet

Foreldreoppropet har sin bakgrunn i henvendelser fra foreldregrupper som trengte en plattform for å formidle sin uro over de forslagene som Rusreformutvalget har kommet med.

De ønsket en bred samling av motstandskrefter, enkeltpersoner, foreldre, organisasjoner og andre som er bekymret for at Rusreformutvalgets forslag innebærer er sjansespill med ungdommene våre. Et initiativ for å samle inn underskrifter var et naturlig valg.

En regnet med at en registrering av navn og postnummer ville være nok, slik at det skulle være lett å skrive under, i kombinasjon med en manuell sjekk av alle underskrifter, slik at underskrifter kunne fjernes dersom noen skulle komme i skade for å registrere seg flere ganger.

Oppropet fikk i løpet av noen dager oppslutning fra mange tusen personer, noe som understreker den narkotikapolitiske bekymringen som mange føler overfor Rusreformutvalgets innstilling.

Liberaliseringstilhengerne bekymret

Men liberaliseringstilhengerne, deriblant Kenneth Arctander Johansen, var også bekymret for den store oppslutningen oppropet fikk. Johansen la ut en video på sin facebookside der han viste at det var mulig å legge inn falske underskrifter og fikk i kommentarfeltet støtte fra andre som ville ødelegge kampanjen ved å registrere falske underskrifter?

Noen moret seg også med å koble til en robot, som la inn 22 000 falske underskrifter i løpet av en natt. Kenneth Johansen og Dagfinn Paust i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, også en legaliseringsorganisasjon, var blant de første til å kommentere disse underskriftene morgenen etter.

Underskriftene ble selvsagt fjernet i den manuelle gjennomgangen. Og Foreldreoppropet mot narkotika har måttet innføre nye tiltak for å forbedre kvalitetssikringen av underskriftene.

Oppropet er mer enn underskrifter

Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra foreldre som setter pris på at de har fått en kanal for å uttrykke sin bekymring. Og at det finnes sterke personer, som Jan Bøhler, som tør å uttrykke motforestillingene mot Rusreformutvalgets forslag i offentligheten, blant annet i den videoen som er lagt ut på foreldreoppropet.no, og på oppropets Facebook-side.

Oppropet ønsker seg også en rusreform, som kan gi rusavhengige bedre tilbud og forebygging av narkotikabruk større plass, men ikke den liberaliseringsreformen som Rusreformutvalget legger opp til.

Sterke liberaliseringskrefter

Narkotikaindustrien omsetter for svimlende beløp på verdensbasis, også for flere milliarder i Norge. De har ressurser til å komme med innspill i debatten i månedene framover. Det forventer vi.

Men grasrota i Norge, av foreldre, ansvarsbevisste fagpersoner og politikere og forebyggingsorganisasjoner har sikkert styrke nok til å slå disse framstøtene tilbake, slik at Norge kan bli et virkelig foregangsland når det gjelder forebygging av narkotikabruk blant unge. Vi trenger en annen rusreform.

Powered by Labrador CMS