Havnekonflikt og solidaritet i oslo havn
Jernbaneansatte støtter havnearbeiderne.

— For oss handler handler havnekonflikten om yrkesstolthet og om å levere kvalitet

Jeg er usikker på om James Stove Lorentzen skriver på vegne av Oslo Havn KF, de private operatørene eller seg selv i et innlegg i VårtOslo den 2. februar. Kommentaren hans er et eneste stort rot av ubegrunnede påstander.

I innlegget hevder han bryggearbeiderne farer med usannheter: «De gir inntrykk av at Oslo havn driver sosial dumping, at det opereres uten tariffavtaler og at det er en tragedie at et selskap med 36 ansatte i Oslo laste- og lossekontor har mistet sin monopolsituasjon i Oslo havn. Ikke noe av dette er riktig.»

Ja, det er en tragisk

Når det gjelder sosial dumping, er det dokumentert at dette forekommer i Oslo havn. Når det gjelder tariffavtaler, er det høy grad av innleie og midlertidig ansatte i havna.

Og ja, det er faktisk en tragedie at 36 fast ansatte har mistet sin fortrinnsrett til losse- og lastearbeid. Som følge av dette er det nå lov å bruke de allerede underbetalte sjøfolka til lossing og lasting. Og det er ikke bare en tragedie for oss og sjøfolka. Det vil også kunne bli en tragedie for Oslo havn. Oslo havn kan bli en sjørøverhavn. Havna kan, av den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen, bli erklært en «Port of Convenience», eller en bekvemmelighetshavn som vi kaller det på norsk. Dette er havner der vanlige regler for arbeidslivet ikke blir praktisert. Skulle det skje, har Oslo Kommune og Oslo havn et mye større problem enn 36 «militante arbeidere», som Lorentzen kaller oss i sitt innlegg.

«Tapte i Arbeidsretten», skriver han videre

Tja, han har rett i at det ikke gikk helt som vi hadde håpet på, men arbeidsretten la vekt på at det var partene (altså Norsk transportarbeiderforbund og NHO logistikk og transport) som skulle avgjøre nærmere bestemmelser i tvistespørsmålet. Det som faktisk skjedde var at Oslo Havn KF (som er grunneier, og ikke en av partene) valgte å tilpasse seg ordlyden i dommen ved å utarbeide nye leiekontrakter til «de private operatørene» slik at de kunne benytte seg av nettopp unntaksbestemmelsen, med det resultat at fortrinnretten ikke gjaldt på disse områdene. Er det dette «grepet» han viser til i sin overskrift? Er det denne fagforeningsknusingen kommunepolitiker Lorentzen mener var et «riktig grep for å modernisere driften av havnen»?

«Egne fast ansatte»?

Lorentzen skriver videre at de private operatørene ønsker seg egne fast ansatte.

Hvilke operatører er det han snakker på vegne av når han sier at de vil ha «egne fast ansatte»? For enkelte operatører lønner det seg faktisk ikke å ha ytterligere 3-8 egne fast ansatte når det ikke er båtanløp jevnlig. Og til Lorentzens opplysning finnes det flere eksempler på at operatørene i havna bruker midlertidige kontrakter samt innleie (ad hoc) fra bemanningskontor.

Men takk, Lorentzen!

Jeg vil takke Lorentzen for lykkeønskningene han kommer med i avslutningen sin. Vi kommer til å gjøre det bra, det er jeg helt sikker på. Og det har vel kanskje han og hans venner på høyresiden innsett også, er det kanskje derfor han følte en trang til å blusse opp havnekonflikten igjen? Vi setter pris på en god debatt, men setter enda mer pris på om innholdet holdes saklig.

For oss handler ikke dette om profitt, det handler om yrkesstolthet og om å levere kvalitet, med sikkerhet og arbeidsvilkår i behold. Ved å droppe profitten og å drifte lossekontoret som en ideell bedrift skal det vanskelig gjøres å konkurrere med oss uten å ty til sosial dumping.

Til vår fordel har vi fortsatt en gyldig tariffavtale og NHO logistikk og transport har godkjent  og oppfordret medlemsbedrifter til å bruke lossekontoret vårt. Det begrenser adgangen for profittjegere i havna noe! Heldigvis!

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer