Oslo kommune må etablere et forgrønningsfond, slik at flere av Oslos flater kan bli grønne, mener Kay Asbjørn Schjørlien. Foto: Vegard Velle
Oslo kommune må etablere et forgrønningsfond, slik at flere av Oslos flater kan bli grønne, mener Kay Asbjørn Schjørlien. Foto: Vegard Velle

– Stopp flom og forurensning, prioriter forgrønning av byen vår

Byen takler ikke mer nedbør, fjorden vår tåler ikke mer forurensning fra avløpssystemet. Vi må bli en «svampeby». Derfor må vi få på plass et forgrønningsfond i Oslo nå.

Publisert Sist oppdatert

Det skjer igjen og igjen, Oslo blir rammet hardere og hyppigere av flom. I stedet for benker og utekontor på tidligere parkeringsplasser, så må det nye byrådet prioritere forgrønning av byen vår. Trær må plantes og bevares, ikke hogges ned og fjernes. Avenyer må gjenoppstå, og parkeringsplasser, trikkelinjer og andre harde flater må forgrønnes.

Nærmere 80 prosent av det urbane arealet i Oslo er dekket av veier, parkeringsplasser, tak og andre harde flater. Samtidig ser vi i Oslo et villere klima med hyppigere ekstremvær. Klimaendringene og økt nedbør resulterer i større mengder overvann.

Fortetting skaper flom

Den ekstreme fortettingen av det sentrale Oslo de siste 20 årene har ført til enda mer harde flater, ofte på bekostning av byens grøntområder. Det naturlige arealet for absorbering og drenering av overvann har blitt gradvis redusert til det absolutt minimum. Dette har ført til at selv mindre nedbørsmengder skaper flomlignende tilstander i sentrum.

Vannet klarer ikke å trenge ned i bakken, slik det naturlig ville gjort. I stedet samles vannet på overflaten og sprenger avløpsnettet, som er tungt belastet fra før, slik at kloakk og vann går urenset ut i fjord, elver og sjø, og vi får store forurensninger.

Grøntområdene må restaureres

Flom og oversvømmelser i Oslo resulterer også i store og kostbare skader på bygninger og infrastruktur. Det er svært dyrt å utvide kapasiteten på avløpsnettet, derfor må vi bygge opp igjen og restaurere de naturlige grøntområdene i byen, langs fjorden, elvene og bekkene. Slik kan vi sikre naturmangfoldet, hindre forurensning og oversvømmelser og samtidig sikre oss mot et mer ekstremt klima.

Grønne tak og grønne flater er naturbaserte løsninger, som gir mange gode nytteeffekter i Oslo. En by full av grønne tak og flater vil være svært verdifull i relasjon til overvannshåndteringen, men grønne tak har også nytteverdi på flere områder.

Opprett et forgrønningsfond

Mer vegetasjon i byen vil bidra til både CO2-opptak og rensing av lufta, og ved riktig plantevalg i de ulike delene av byen, vil det også kunne brukes aktivt som habitat for biologisk mangfold, insekter og andre truede arter. Grønne tak kan også ha en isolerende effekt, både sommer som vinter.

Vi i Rødt vil straks sette i gang arbeidet med å forgrønne byen vår, og vi er en tydelig stemme når det kommer til å bevare trær. Vi håper derfor at det nye byrådet blir med på å opprettes et forgrønningsfond for Oslo, slik som ENØK-fondet. Der privatpersoner, bedrifter, sameier og borettslag kan få støtte til å gjennomføre forgrønningsprosjekter på sine tak og i sine nabolag.

Vi vil forgrønne de harde flatene, vi vil plante trær i gatene og bedre lufta og naturmangfoldet i byen vår.