Prøver av kloakken i Oslo og tre andre byer skal gi FHI verdifull informasjon om koronaviruset.
Prøver av kloakken i Oslo og tre andre byer skal gi FHI verdifull informasjon om koronaviruset.

FHI tester Oslo-kloakken for å sjekke virustype og smitteøkning

Tallet på offentlige koronatester går ned både i Oslo og i resten av landet. Da må helsemyndighetene ta i bruk andre metoder for å samle informasjon. Oslo er en av fem byer og distrikter som blir kloakktestet.

Publisert

Å undersøke kloakken har tidligere vært gjort for å avdekke narkotikabruk. Nå skal samme metode avdekke hvor mye og hvilken type koronavirus det er i hovedstaden.

Det illeluktende avløpsvannet kan gi en pekepinn både om smitteøkning, og om hva slags variant av viruset det er snakk om. Det kan spesielt være nyttig nå når man ikke lenger koronatester seg via det offentlige like mye som før, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Test er kloakken i fire byer

I Sverige har forskere holdt på med et lignende prosjekt i over et år. Det er kloakken i Stockholm, Göteborg og Malmö som testes. Også Danmark, Finland og Nederland gjennomføres det avløpsovervåking.

Nå er Folkehelseinstituttet (FHI) i gang med et testprosjekt også her i landet, og i første omgang skal kloakken fra Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Ullensaker/Gardermoen-området testes.

Skal kartlegge nye virusvarianter

Avføring og sekreter fra smittede personer går ut i avløpsvannet, som føres til renseanlegg i kommunen. I prosjektet tas det prøver fra ubehandlet avløpsvann ved innløpet til renseanleggene, altså før det blir renset.

FHI vil motta et utvalg prøver for å kartlegge nye virusvarianter og kartlegge den genetiske sammensetningen av virus i prøven.

Powered by Labrador CMS