— Hjemmeskole betyr at barn i større grad blir avhengige av foreldrene sine og hjemmesituasjonen for å kunne klare å henge med, mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).
— Hjemmeskole betyr at barn i større grad blir avhengige av foreldrene sine og hjemmesituasjonen for å kunne klare å henge med, mener skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

- Hjemmeskole er oppskrift på sosial ulikhet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) om hvorfor Oslo ikke følger Bærum

— Mange forstår ikke hvorfor skolene holdes åpne, forteller skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). I dag forklarte hun bystyrets utdanningsutvalg hvorfor Oslos barneskoler holdes åpne.

Publisert

— Det er mange som er hissige fordi Oslo ikke har innført rødt nivå på barnetrinnet og i barnehagene. De forstår det ikke når Bærum har innført skolestenging. Der gjorde de det med en gang etter jul, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til bystyrets utdanningsutvalg i dag.

— Det er satt store spørsmålstegn ved hva Oslo gjør. Barneombudet var raskt på pletten og stilte spørsmål ved de vurderinger Bærum gjorde. Og vi plikter jo å gjøre grundige vurderinger, forklarte skolebyråden.

— Mange barn faller fra med hjemmeskole

Da byrådet før jul innførte strenge koronatiltak ble ingen skoler i Oslo stengt. Heller ikke da byrådet besluttet å videreføre koronatiltakene 6. januar ble skolene stengt.

— Det er fordi hjemmeskole betyr at barn i større grad blir avhengige av foreldrene sine og hjemmesituasjonen for å kunne klare å henge med. Det vet vi er oppskriften på sosial ulikhet, og at mange barn da faller fra faglig, sliter kanskje med å ta det igjen senere og får kanskje andre problemer mens den psykiske helsen blir berørt, sa Thorkildsen.

Hjemmeskole skal unngås i mest mulig grad, særlig for de yngste, mener byrådet i Oslo.
Hjemmeskole skal unngås i mest mulig grad, særlig for de yngste, mener byrådet i Oslo.

Oslos skoledirektør Marte Gerhardsen advarte byrådet mot å innføre rødt nivå på barneskolene dagen før byrådet besluttet å fortsatt holde dem åpne.

I nabokommunene Lørenskog og Bærum er skoler i rødt nivå. Begge kommunene med grenser til Oslo fulgte Folkehelseinstituttets råd om å vurdere rødt nivå dersom smittenivået er høyt.

— Må forklare det som er en logisk brist for mange

Rødt nivå betyr ikke nødvendigvis stengte skoler. Det innebærer at kravene til avstand økes og størrelser på elevgrupper må reduseres. Men i de aller fleste tilfeller betyr det mer hjemmeskole med en veksling mellom digital undervisning og frammøte på skolen.

Oslo har altså nå valgt en annen løsning enn da skolene ble stengt i mars i fjor. Forøvrig en skolestenging hovedstaden var først ute med i landet, men som den gang aldri ble anbefalt av FHI.

— Derfor er det viktig for oss å kommunisere godt. dette oppfattes av mange som en logisk brist, sier Thorkildsen.

— Vi oppfordrer jo alle til å holde seg mest mulig hjemme med minst mulig sosial kontakt, og så sier vi til ansatte i barnehager og skoler - vennligst gå på jobb. Men grunnen til at vi har så strenge virkemidler i andre deler av samfunnet er selvsagt for å unngå at vi får mange alvorlige syke. Men det er også for å unngå tiltak som har alvorlige effekter for barn og unge, sier Inga Marte Thorkildsen.

— Ansatte gjør en fantastisk jobb

— Vi vil ha minst mulig tiltak innrette mot barn og unge som innsnevrer deres normale hverdag, sier skolebyråden.

— Og alle må vi bidra i denne dugnaden. Noen gjør det ved å gå på jobb. Noen gjør det ved å holde seg hjemme på hjemmekontor. Mange synes jo ikke det er noe ålreit heller, har jeg registrert.

— Så ansatte i skoler og barnehager gjør en fantastisk jobb. Barn og unge trenger disse arenaene mer enn noen gang før, sa Thorkildsen til medlemmene i bystyrets kultur- og utdanningsutvalg.

Powered by Labrador CMS