— Den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, sier FHI-direktør Line Vold.
— Den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, sier FHI-direktør Line Vold.

FHI og kommunen bekrefter: Mutert og mer smittsomt virus påvist hos koronasmittet i Oslo

Folkehelseinstituttet og Oslo kommune bekrefter at en koronasmittet person i Oslo har fått påviste en variant av covid-19, som er et mutert og mer smittsomt virus først oppdaget i Storbritannia.

Publisert

— Mutasjonen er oppdaget i to ulike kommuner. Den ene er Kinn kommune i Vestland fylke, og den andre Oslo, sier kommuneoverlege Jan Helge Dale i Kinn til VG.

Folkehelseinstituttet bekrefter opplysningene om at den antatt langt mer smittsomme virusvarianten er påvist i Oslo.

— Vi jobber nå med smittesporing, men kan foreløpig ikke gi så mye informasjon annet enn at det er påvist mutert virusvariant hos en person i Oslo, sier kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i helseetaten.

Flystans fra Storbritannia til 29. desember

— Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner for personer som får påvist den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Flystans fra Storbritannia varer frem til 29. desember. Spørsmålet nå er om stansen forlenges.
Flystans fra Storbritannia varer frem til 29. desember. Spørsmålet nå er om stansen forlenges.

FRH opplyser at instituttet har styrket overvåkingen av endringer i virus for å oppdage den engelske virusvarianten, og eventuelle andre nye virusvarianter som kan ha endret smittsomhet eller andre egenskaper.

Før jul ble det innført stans av alle flyvninger fra Storbritannia frem til og med 29. desember. Men nå vurderes det forlengelse av flystansen.

— Trolig ikke større risiko for alvorlig sykdom

— Den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsom enn det vanlige koronaviruset, men den ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå, sier Line Vold i en pressemelding fra FHI.

— Noen få tilfeller av denne varianten er påvist i et titalls europeiske land, men det er grunn til å tro at varianten også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.

Det er foreløpig bare i deler av England man vurderer at varianten kan ha bidratt til rask vekst i epidemien, mener FHI.

— Ikke rapportert at vaksine påvirkes

Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette. I Danmark har viruset vært til stede i flere uker uten at det har endret smittesituasjonen.

— Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle varianten spiller for smittespredningen, sier Line Vold.

— De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten.

— Det er så langt heller ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket, sier FHI-direktøren.

Powered by Labrador CMS