Bleikøya sett fra fjorden. Foto: Kyrre Songtad Seim
Bleikøya sett fra fjorden. Foto: Kyrre Songtad Seim

– Jeg er helt enig i at reguleringsplanen for øyene i Oslofjorden har ligget alt for lenge på kommunens bord

Endelig nærmer det seg forutsigbarhet for hytteeiere og øyværinger i Oslofjorden.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært viktig for meg å prioritere reguleringsplanen for øyene i Oslofjorden, slik at øyværinger og Oslo-borgere får en forutsigbar situasjon på øyene.

Jeg er helt enig med Fellesstyret for byøyene at denne saken har ligget alt for lenge på kommunens bord; hele 19 år! Det var derfor med stor glede at jeg fikk sluttført arbeidet i fjor og at byrådet fikk vårt forslag til regulering enstemmig vedtatt av bystyret i høst.

Planen sikrer forutsigbarhet for hyttefolket og øybeboerne, samtidig som vi ivaretar de naturperlene øyene er og sikrer allmenn tilgjengelighet. Øyene skal være til glede for hele Oslos befolkning.

Beklager oversittelse av frist

Jeg har vært opptatt av å bevare det unike hyttemiljøet, og fylkesmannen har en innsigelse til planen på dette punktet. Det har dessverre gitt en ekstra avklaringsrunde.

At min avdeling oversatt en frist for videresendelse til Fylkesmannen er bare å beklage, men saken er prioritert og er nå godt i gjenge. Nå venter jeg på mekling hos fylkesmannen og håper selvfølgelig at vi raskt kommer til enighet i saken.

Vi satser på Oslo-skjærgården

I verste fall må saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Det vil i så fall ta noe lengere tid, men dette er uansett innspurten! Saken er ikke lenger på kommunens bord.

Vi vedtok for øvrig også i høst at det skal lages en forvaltningsplan for øyene som sikrer bruk og godt skjærgårdsliv for flere hundre tusen Oslo-folk hvert år framover. Det har vi fullt fokus på nå. Byøyene og Oslo-skjærgården er en naturperle vi kan være stolte av og som byrådet satser på.