– St. Hanshaugen skal være et godt sted å bo, der alle føler seg inkludert

Skal vi forebygge fattigdom og sosiale forskjeller, må vi sikre at alle som vokser opp i Oslo får de samme mulighetene til å lykkes på skolen og ikke faller utenfor allerede i ung alder.

Publisert

Det låter hult når Nina Zimmer og Martin Petrie fra SV på St. Hanshaugen i et innlegg nylig hevder at «flere år med høyrestyre lokalt har gått utover de som har minst». De tar feil. Det meste av det de viser til behandles ikke på bydelsnivå, men i bystyret og byrådet. SV sitter i byrådet og bør heller rette kritikken mot deres egne partifeller.

Å sikre alle barn muligheten til å være med venner og ha et godt tilbud etter skoletid er viktig for inkludering, integrering og elevenes læring. Dagens byråd nedprioriterer dessverre St. Hanshaugen. De foregående fire årene har familier på St. Hanshaugen med dårlig råd måttet betale aktivitetsskolen selv, mens folk med god råd på Sørenga eller Haugenstua har fått det gratis. Det er uakseptabelt og usosialt av SV!

Rammer skjevt geografisk

Vi i Høyre vil gjøre mer for dem som trenger det mest. Vi går derfor til valg på å gi barn i 1.-4. klasse fra familier med en samlet inntekt under 1 million kroner gratis aktivitetsskole, uavhengig av hvor i byen de bor. Dette vil gi flere tusen barn fra familier med trang økonomi muligheten til å få glede av dette tilbudet.

I tillegg vil Høyre innføre en gradvis innfasing av foreldrebetaling for familier med inntekt over en million, for å forhindre negative inntektsbarrierer for dem som tjener rett over inntektsgrensen. Høyres modell rammer ikke skjevt geografisk slik som byrådets modell.

Høyre i bystyret har også foreslått å gi barn og ungdom fra familier med lavinntekt muligheten til én gratis fritidsaktivitet i uka. Slik kan alle få muligheten til å oppleve idrettsglede, samhold og være med vennene sine. Familiens inntekt skal ikke avgjøre om barna får delta i fritidsaktiviteter. Også dette har SV stemt imot.

Et godt sted å bo

Høyre i bydelsutvalget på St. Hanshaugen har jobbet for at bydelen vår skal være et godt sted å bo og der alle føler seg inkludert. Alle aldersgrupper skal kunne trives i bydelen vår, føle seg trygg og få den omsorgen de trenger.

På St. Hanshaugen samarbeider Høyre i dag med Venstre og MDG, og sammen har vi klart å få til flere tiltak til beste for de som bor i bydelen vår. Vi har skaffet penger til gode formål ved å omprioritere i budsjettene. Det har gitt alt fra smarte søppelkasser i Stensparken, til opprusting av Margrethe Munthes plass, av trekanttomta ved Idioten og av Kristparken.

Ønsker åpne folkemøter

Vi har alle et ansvar for samfunnet vi bor i. Vi må fange opp, støtte og gi alternativer til de som står i fare for å falle utenfor samfunnet. St. Hanshaugen Høyre vil videreutvikle barne- og ungdomstilbudet og invitere både ideelle, private og det offentlige til et samarbeid. Vi vil gjøre det enkelt og miljøvennlig å forflytte seg i byen og vil skape flere grønne og åpne møteplasser.

St. Hanshaugen Høyre vil at bydelens tjenestetilbud setter brukerne i fokus. De beste løsningene finner vi sammen med dem som bor her og mener det er viktig å involvere folk gjennom åpne folkemøter om viktige saker. Sammen sørger vi for at St. Hanshaugen er et godt sted å bo.

Powered by Labrador CMS