Lamin Saniyang og datteren Ida (5 mnd) fra Gambia koser seg på Grønland Torg i Oslo. Foto: Heiko Junge / SCANPIX
Lamin Saniyang og datteren Ida (5 mnd) fra Gambia koser seg på Grønland Torg i Oslo. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

– Barna på Grønland har rett på en tryggere oppvekst

Alt for mange barn og unge på Grønland vokser opp rundt sprøytespisser og narkotikasalg. Vi må trappe opp innsatsen for å bedre boforholdene.

Publisert

Vi som bor i Gamle Oslo ser mange av utfordringene i bydelen vår på nært hold. 60 prosent av barna på Grønland vokser opp i fattigdom, mange bor trangt og dårlig og fritidstilbudet er ikke tilstrekkelig.

Ungdom med få ressurser er et lett bytte for kriminelle, og dessverre blir altfor mange lokket inn i kriminalitet og narkotikasalg. I tillegg har en rekke tunge rusinstitusjoner blitt lagt til Grønland.

Summen av dette fører til at oppveksten i området ikke oppleves som trygg. Hver morgen kan man observere mødre som følger barna sine til skolen fordi skoleveien ikke oppleves som trygg. Slik skal det ikke være. Når vi i bydel Gamle Oslo har såpass mange kommunale boliger, en rekke tunge rusinstitusjoner og store levekårsutfordringer, så må vi kunne forvente mer støtte tilbake.

Byrommene må være trygge

Stedsanalysen som kom i 2017 og innlemmelsen av Grønland i Områdeløft Grønland og Tøyen er en god start. Erfaringene fra Tøyen viser at det er mulig å få til gode endringer i samarbeid med engasjerte beboere.

De fysiske forbedringene, som nye lekeplasser, veggmalerier og oppgradering av Tøyen torg har bidratt til en ny stolthet. I tillegg har det også blitt etablert nye møteplasser som frivillighetshuset K1, med ungdomstilbudet Central Park.

Disse erfaringene Grønland nyte godt av. Vi vet at det er stort behov for trygge møteplasser, og at barn og unge i vår del av byen bruker det offentlige rommet i mye større grad enn andre steder. Da er det viktig at byrommene er trygge.

Kommunen må bidra mer

I et nabolag med mange utesteder og mye rus, er det ekstra viktig med trygge møteplasser for ungdom. Vi har tilbud som klubbhuset Sterling, KFUK-KFUM, Forandringshuset Riverside og Røde Kors ORKIS, som alle gjør en fantastisk innsats for ungdommene våre.

Disse tilbudene må styrkes ytterligere, og åpningstidene må være rause nok til at ungdom ikke blir hengende i gatene etter stengetid.

Selv om områdeløftet vil kunne bidra med mye, vil vi trenge mer støtte fra kommunalt og statlig nivå. De tunge institusjonene sammen med alle utestedene og serveringsstedene gjør at det er behov for flere søppelbøtter og hyppigere renhold enn i andre steder av byen.

Barnevernet må rustes opp

Vi trenger flere bilfrie gater og en reduksjon av gjennomgangstrafikken i området, slik at det blir tryggere å ferdes til fots og på sykkel. Vi trenger et nærpoliti som blir kjent med ungdommene og som har tid til å sosialisere med dem og bygge opp tillit.

Barnevernet har et stort behov for flere ressurser. De håndterer svært krevende saker, og regjeringen må lytte til #heierna-kampanjens rop om flere ansatte. Vi trenger både strukturelle og langsiktige grep, samtidig som det er noen ting vi kan få på plass ganske raskt.

Sammen med engasjerte beboere som presser på, er jeg sikker på at vi kan få til bedre boforhold på Grønland.