DEBATT

Ungdom som blir mistenkeliggjort kan få en holdning som beskrives som «Ok. Om du mener jeg er en bølle og kriminell, så skal jeg vise dere». Her fra Vestli t-banestasjon i Groruddalen.
Ungdom som blir mistenkeliggjort kan få en holdning som beskrives som «Ok. Om du mener jeg er en bølle og kriminell, så skal jeg vise dere». Her fra Vestli t-banestasjon i Groruddalen.

– Skal politiet skape «svenske tilstander» på Oslo øst?

Nylig meldte politiet at de skal satse tungt i østlige bydeler med levekårsutfordringer. Det gjelder bydelene Gamle Oslo, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand. Tiltaket er inspirert av Sverige(!). Jeg leser stigma, mistenkeliggjøring og enda lavere tillit til politiet.

Publisert

Det er bra at politiet vil slå ned på organisert kriminalitet og vil være til stede blant Oslos beboere, men det er flere røde flagg her.

Det første røde flagget, er at man sier man skal ta inspirasjon fra Sverige! Om det er et land hvor de virkelig ikke har klart å få bukt med organisert kriminalitet, uansett hvor tungt det satses, er det nettopp Sverige. Det var da svensk politi satsa på «utsatta områden» i 2015 at den dødelige volden økte, og det har bare blitt verre siden den gang.

Mister tilliten til politiet

Et annet rødt flagg er at Oslo politidistrikt ikke har en god historikk når det gjelder profilering. Da Oslo skulle ha prøveordning på kvitteringsordning, så ble ikke såkalte belastede bydeler inkludert. Det var kun innenfor Ring 2 det skulle praktiseres.

Furuset-artisten Rambow sier til Utrop at han de siste månedene har blitt stoppet 10-15 ganger av politiet, at det ikke har vært noen grunn og at han aldri kommer til å få tillit til politiet. Er det sånn vi vil ha det?

Mudassar Mehmood, leder i Mortensrud Felleskap, sier i samme sak at Rambow langt fra er den eneste som har mistet tilliten til politiet etter å ha blitt utsatt for mange politikontroller.

Måtte gå omveier

Jeg har en venn fra Mortensrud som tok omveier på vei til skolen for å ikke bli stoppet av politiet, slik at han rakk fram før det ringte inn. Den samme vennen med norsk-somalisk bakgrunn søker på masse jobber, men stigmaet med å være fra Mortensrud, med å være farget og med somalisk bakgrunn gjør at han kommer langt ned på intervjulista.

Det forsvarer ikke kriminelle handlinger, men når systemet ikke er der for deg, åpner det kanskje dørene for fristelsen til å tjene noen kjappe penger.

Etnisk profilering

I Norge og Sverige er det slik at om du kommer fra ressurssvake hjem med lav utdanning, så har du 70 prosent større sjanse for å bli stoppet av politiet. Det er fristende å påstå at her er det etnisk profilering på gang.

Det er også forskning som viser at ungdom som blir mistenkeliggjort får en holdning som kan beskrives som «Ok. Om du mener jeg er en bølle og kriminell, så skal jeg vise dere». Du inntar rett og slett rollen du er blitt gitt, fordi du aldri blir sett på som en ressurs.

Mange har opplevd stigma

I OsloMet sin seneste rapport og evaluering for å forebygge ungdomskriminalitet, kommer det frem at: «Mange ungdommer som vokser opp i nabolag med dårlig rykte, stoler ikke på det offentlige.» og «En del har opplevd stigmatisering og urettferdig behandling fra lærere, politi og hjelpeapparat.»

Det kommer også frem at tilliten speiles - systemet har ikke tillit til ungdommen heller. Det er skummelt og en resept for økt utenforskap. Det er her det må jobbes. Tilliten må styrkes, og det finnes ingen quick fix.

Som barn blir vi lært at alle er like mye verdt. Det stemmer ikke.

Dette er en skummel utvikling og noe vi kan løse, men ikke med inspirasjon fra Sverige, og ikke med flere tilfeldige stopp av «mistenkelige» personer. Vi må bygge tillit. Ikke bryte ned.

En følelse av å være nyttig

Det vi trenger er tverrfaglige samarbeid. Alle må bli hørt og flere instanser må ha samme visjon og metode. Det trengs jobber og flere og flere kulturelle tilbud til unge voksne.

I min jobb i Holmlia Kulturhavn ønsker vi en scene på nøytral grunn, hvor alle kulturer og uttrykksformer er velkomne. Vi trenger ikke mer mistenkeliggjøring - vi trenger samhold og en følelse av å være til nytte.

Å være en byrde er ikke en tilfredsstillende bås å bli puttet i. Jeg mener klart og tydelig at en betydelig satsning på kultur for ungdom er en mye bedre vei å gå.

Kulturen forebygger marginalisering, er sunt og gir bedre trivsel. Ifølge Europakommisjonen er adgang til kultur en av de viktigste faktorene for økt trivsel. Kulturen er derfor noe å satse tungt på.

Jeg vil tro på politiet

Her må politikerne på banen. Vi må løfte sammen, ikke skille hverandre ut som å tilhøre en «belastet» bydel.

Jeg håper jeg tar feil i mine bekymringer, fordi jeg vet vi kan gjøre dette riktig og vil tro på politiet. Men vi må følge med og kan ikke godta å bli overkjørt av en fremgangsmåte som beviselig ikke fungerer.

Powered by Labrador CMS