Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal ved Hagegata 25-27. Foto: Privat
Stine Solvoll Navarsete og Steinar Heldal ved Hagegata 25-27. Foto: Privat

 – Vi frykter en sjuetasjers blokk i Hagegata 27 vil gjøre bomiljøet og bokvaliteten dårligere

Alternativet til den foreslåtte blokka i Hagegata 27 er ikke P-plass der til evig tid. Kanskje kan skolegården blir større og et grøntområde anlegges.

Publisert

Erlend Eide Bø stiller i et innlegg spørsmål om Gamle Oslo SV mener at byen er ferdig utbygget, med bakgrunn i at vi stiller oss negative til bygging av sjuetasjers blokk på i Hagegata 27 på Tøyen (på dagens P-plass ved Kiwi).

Det korte svaret på om vi mener byen er ferdig utviklet og utbygget, er nei. Og heller ikke vår bydel, Gamle Oslo, er ferdig.  Men vi mener det ved Tøyen torg og i Hagegata er tett nok – spesielt etter at blokka på nabotomten Hagegata 25 er vokst frem. Derfor er vi negative til den foreslåtte byggingen på nummer 27.

Alternativet er ikke bare P-plass

Som vi skrev i vårt første innlegg, så ønsker ikke vi at Hagegata 27, som en av de siste åpne tomtene i området, skal bebygges med den foreslåtte blokka. Vi tror de fleste er enige om at dagens utnyttelse av tomten som P-plass er uheldig.

Men vi mener man må ha is magen. Kanskje tomten kan brukes til noe langt viktigere som kan komme Tøyens befolkning til gode, slik en Tøyen-beboer viser oss her.

Større skolegård

Med andre ord, vi må ikke la dagens dårlige utnyttelse (P-plass) gjøre at vi ikke tenker langsiktig. Alternativet til å ikke bygge den foreslåtte blokka, er ikke P-plass til evig tid.

Vi i Gamle Oslo SV vil for eksempel at Kolstadgata skal stenges for trafikk og gjøres om til en strøksgate eller gatetun. Med benker, bord, beplantning og gode lysforhold. Og at Tøyen skolegård utvides. Tenk om P-plassen også kunne inngå og bli et grøntområde og gi barnehagen mer uteareal.

Ja til god utnyttelse av knutepunkt

Eide Bø stiller også spørsmål ved Gamle Oslo SVs miljøfokus, fordi vi ikke ønsker å bebygge Hagegata 27, som ligger rett ved et kollektivknutepunkt. Vi er enige i at det i hovedsak er viktig med høy utnyttelse ved kollektivknutepunkt.

Likevel er Tøyen et av områdene i Oslo med høyest befolkningstetthet, så her mener vi utnyttelsesprinsippet allerede er veldig godt ivaretatt. I andre saker og andre deler av bydelen er vi også opptatt av god utnyttelse.

For eksempel har vi støttet flere av utbyggingsprosjektene på Ensjø, spesielt rundt t-banen (tyngdepunktet) og i Helsfyr-området, blant annet fordi disse ligger i områder med et godt kollektivtilbud.

Men aspektet med høy utnyttelse ved knutepunkt må balanseres med hensyn til bomiljø, bokvalitet og lokale premisser. I dette tilfellet (Hagegata 27) mener vi ny blokk vil gjøre det trangt og minske lysinnslippet både til beboere i naboblokkene, til barnehagen og til torget. Det frykter vi vil gjøre bomiljøet og bokvaliteten dårligere.

Powered by Labrador CMS