Nina Solli, leder i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo, deler ut fagprøvemedaljen for særdeles godt arbeid til Hans Vegar Danielsen. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten
Nina Solli, leder i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo, deler ut fagprøvemedaljen for særdeles godt arbeid til Hans Vegar Danielsen. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten

– I dag går dere fra å være lærlinger eller praksiskandidater til å bli frisører og kokker, låsesmeder og tømrere, renholdsoperatører og elektrikere

Hendene og hodene som skal drive Norge fremover fikk utdelt sine fagbrev og svennebrev i en høytidelig seremoni i Oslo Rådhus i uken som gikk.

Publisert

Ordfører Marianne Borgen ønsket velkommen, mens hovedtaler var Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon. 443 nyutdannede fagarbeiderne og svenner fikk sine fagbrev og svennebrev fra Nina Solli, leder i Yrkesopplæringsnemnda i Oslo.

Ordfører Marianne Borgen ønsket velkommen til seremonien på Rådhuset. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten
Ordfører Marianne Borgen ønsket velkommen til seremonien på Rådhuset. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten

Almlid ga i sin tale bud om en lovende fremtid:

– Det er hendene og hodene våre som driver Norge fremover. Det er hendene og hodene deres som er fremtiden vår. Når jeg reiser rundt i landet og snakker med bedrifter – store og små, fra forskjellige bransjer og næringer, så forteller de meg alle om en ting de mangler:

– Det er folk, kompetanse, kloke hoder. Faktisk sier seks av ti, over halvparten, av NHOs medlemsbedrifter at de mangler kompetanse. Det gjør at bedriftene taper kunder, må skrinlegge planer og utvidelser og stopper opp, fortalte næringslivssjefen.

– Hjelpen er nær

Ifølge Almlid har det nettopp fagarbeidere bedriftene har aller størst behov for.

– Derfor er jeg veldig glad for å være her i dag. Dette er ikke bare en viktig milepæl for dere – men også en viktig milepæl for bedriftene. Dere er et symbol på at hjelpen er nær, sier han.

Ole Erik Almlid, sjefen i NHO, var hovedtaler under seremonien for de ferske svennene og fagarbeiderne. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten
Ole Erik Almlid, sjefen i NHO, var hovedtaler under seremonien for de ferske svennene og fagarbeiderne. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten

NHO-sjefen er opptatt av at nyutdannete svenner og fagarbeidere ofte har et friskt blikk på bedriften og på arbeidsoppgavene de skal utføre.

– Enhver bedrift er avhengig av noen som har et kritisk blikk på prosesser og produksjon, på valg man tar og på servicen man gir.

– Vær nysgjerrige og kreative

Han oppfordret de kommende arbeiderne til å gjøre den nye yrkesbeskrivelsen eller årsverket til sin egen.

– Husk at dere ikke bare skal fylle en rolle – dere skal også forme den. Og gjennom å ta plass, ta initiativ, være nysgjerrige og kreative – så driver dere arbeidsplassen fremover. Det øker deres verdi for bedriften og det øker bedriftens verdi i seg selv, sier han.

Knut Jensen (til v.) tok imot prisen for årets lærebedrift. Tarjei Helland (til h.), byrådssekretær i byrådsavdelinga for oppvekst og kunnskap, delte ut prisen. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten
Knut Jensen (til v.) tok imot prisen for årets lærebedrift. Tarjei Helland (til h.), byrådssekretær i byrådsavdelinga for oppvekst og kunnskap, delte ut prisen. Foto: Ole Kristian Grønneng / Utdanningsetaten

– Klimakrisen krever nytenkning

Ole Erik Almlid mener klimakrisen illustrerer en sentral utfordring de nye fagarbeiderne skal forsøke å løse.

– Klimakrisen krever store muskler, investeringer fra både staten og lokomotiver i næringslivet, samarbeid på tvers av landegrenser og kontinenter. Men klimakrisen krever også noe av hver enkelt av oss: Det kritiske blikket jeg nettopp snakket om, sier han.

NHO-sjefen mener klimakrisen krever at hver og en av oss ser på vår egen arbeidsplass og tørr å stille noen spørsmål:

  • Bruker vi miljøvennlige kjemikalier og materialer?
  • Kjører vi ut fulle trailere, eller er de halvtomme?
  • Blir fôret til hesten fraktet halve verden rundt før det kommer hit, mens nabogården har fôr de ikke trenger?

– Kort sagt: finnes det et potensiale for å gjøre det dere gjør på en mer miljøvennlig måte? oppsummerte næringslivssjefen.

Årets fagarbeider og lærebedrift

Under seremonien ble en person tildelt fagprøvemedaljen for særdeles godt arbeid. Medaljen er den høyeste utmerkelsen som en lærling som har tatt fagprøven kan få. Årets vinner var Hans Vegar Danielsen. Han avla fagprøven i IKT-servicefaget.

Oslo kommunes fagopplæringspris ble utdelt til en lærebedrift eller opplæringskontor som har gjort en ekstra stor innsats for fagopplæring. Årets vinner var rørleggerfirmaet Eriksen og Jensen AS. Knut Jensen tok imot prisen.

Oslos nye svenner og fagarbeidere

Powered by Labrador CMS