Martha Østland Midttun (6 1/2), her sammen med mamma Kjersti Østland Midttun og pappa Jørund Østland Midttun) starter i først klasse på Lakkegata skole.
Martha Østland Midttun (6 1/2), her sammen med mamma Kjersti Østland Midttun og pappa Jørund Østland Midttun) starter i først klasse på Lakkegata skole.

Skolestart i Oslo: Trygg Trafikk ber bilister følge ekstra godt med

Det er skolestart i Oslo, og mange ferske førsteklassinger får sitt første virkelige møte med trafikken. Trygg Trafikk-lederen i Oslo har en klar oppfordring. – Husk at barn er barn og følg ekstra godt med.

Publisert

Regionleder for Trygg Trafikk Oslo, Erik Bo Berg, ber alle som kjører på en skolevei om å være ekstra på vakt de nærmeste dagene. For når veiene igjen fylles av skolebarn – mange av dem spente førsteklassinger med lite trafikkerfaring – kan det nemlig også bety farer.

– Husk at barn av natur kan være uforutsigbare, impulsive og ufokuserte! Vær derfor ekstra oppmerksom når du kjører på en skolevei. Hold deg godt innenfor fartsgrensen og tilpass farten etter forholdene, sier han.

Elever i kø ved første skoledag på Lakkegata skole. Her fra 2020. Første skoledag er i neste uke.
Elever i kø ved første skoledag på Lakkegata skole. Her fra 2020. Første skoledag er i neste uke.

La bilen stå hvis du kan

– Mange skoler er plaget av mye trafikk rundt skoleområdet, noe som kan lett skape farlige situasjoner. Selv om mange familier er avhengige av bil i hverdagen, ønsker vi at så mange som mulig tenker gjennom om de egentlig trenger å kjøre og hente på skolen, sier han.

Han tror enda flere foreldre har mulighet for å legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skolen.

– Vi voksne har ansvar for at alle barn – ikke bare våre egne – har en trygg skolevei. Trengsel og uoversiktlige situasjoner ved skoleporten blir en daglig risikofaktor. Så hvis du først må kjøre, kan du vurdere om det går an å parkere et stykke unna og gå den siste biten.

Ti nye Hjertesone-skoler

Trygg Trafikk anbefaler at man etablerer Hjertesone rundt skolen. Hjertesone innebærer en trafikksikker sone med lite biltrafikk. De barna som blir kjørt slippes av i droppsoner utenfor skolen, og «Hjertesone» kan også bety tiltak som følgegrupper, hjertesonevakter på utsatte steder eller bedre sykkelparkering.

– I Oslo er rundt 35 skoler i prosess med å etablere Hjertesone, og bare det siste året har det kommet til ti nye skoler. Det viser at det er stort behov for dette her i Oslo, sier regionlederen.

Foreldre kan selv ta kontakt med FAU, skole eller kommunen for å finne ut hvordan de kan lage «hjertesone» rundt sin skole.

– Spesielt i de sentrumsnære skolene er det lite rom for å gjøre fysiske tiltak som nye fortau, skilting eller endring av fartsgrense. Da må vi bruke de andre virkemidlene vi har, som holdningsskapende tiltak og trafikkopplæring.

Powered by Labrador CMS