DEBATT

Siden i våres har legevakten i Oslo og akuttmottaket på Ullevål fått inn 337 personer som har skadet seg under bruk av elektrisk sparkesykkel.
Siden i våres har legevakten i Oslo og akuttmottaket på Ullevål fått inn 337 personer som har skadet seg under bruk av elektrisk sparkesykkel.

– Kan elsparkesykler være lovlige på offentlig vei?

Elsparkesykler er ikke egnet i det trafikkbildet vi har i sentrum av byer og er heller ikke kompatible med kravet i veitrafikkloven, om å gi tegn og se seg for.

Publisert

I dag testet jeg en VOI elsparkesykkel for første gang og erfarte noe som gjør at jeg ikke kan forstå hvordan slike sykler rent praktisk kan være lovlige på offentlig vei, annet enn som leketøy for barn, i form av vanlig sparkesykkel på gårdsplassen.

I et kryss skulle jeg svinge og gjorde som jeg pleide når jeg sykler. Jeg ga tegn med venstre hånd, for å indikere sving til venstre. Det skulle jeg aldri ha gjort, fordi med én hånd på styret, ble elsparkesykkelen for ustabil og - pang - jeg gikk i bakken, heldigvis bare med et par skrubbsår.

Men da slo det meg, sparkesykler er morsomme og enkle å kjøre, men de er ustabile på grunn av konstruksjonen, og det er ikke mulig å ta en hånd fra styret for å gi tegn.

Det er jo ikke mulig

Som syklist, fotgjenger og bilist har jeg lenge irritert meg over at elsparkesyklister ikke gir tegn, plutselig kan dukke opp imot kjøreretningen og ikke ser ut til å se seg for trafikken.

Og nå fikk jeg altså litt av forklaringen - det er jo ikke mulig å gi tegn uten å tryne, og dessuten, når jeg tenker på min første tur med en slik sykkel, er det også litt begrenset hvor mye kan man snu seg for å se seg for, igjen på grunn av kjøretøyets ustabile design. Hjulene er små, og man må være ekstra mye på vakt på grunn av huller og brostein.

Kan det være lovlig?

Sparkesykler er enkle og morsomme å kjøre, men man må se rett fram og holde begge hender på styret, og er dermed er man lite fleksibel til å se seg for og gi tegn i et komplekst trafikkbilde i byen.

Og det føler jeg meg ukomfortabel med, for som syklist gir jeg som regel alltid tegn, enten med hånda eller ved å snu meg tydelig rundt og få kontakt med andre trafikanter, om hva som er min og deres intensjon. Men det går altså ikke på en sparkesykkel, fordi den er såpass ustabil at man må se nokså rett fram og holde begge henda på styret for å holde balansen.

Og da melder spørsmålet seg - kan da et slikt kjøretøy, som ikke er utstyrt med blinklys, faktisk være lovlig å bruke i veibanen, når det ikke er mulig, på en sikker måte å gi lovpålagt tegn om hvilken vei man skal svinge?

Saksbehandlingsfeil?

Elsparkesykler er ikke selvbalanserende, de kan altså ikke automatisk kompensere for førerens bevegelser, som å gi tegn. De er også, så vidt jeg har forstått, klassifisert som tråsykkel, slik at krav til tegngivning i trafikken da gjelder, noe som ikke er praktisk gjennomførbart.

Eller altså - gitt at elektriske sparkesykler jo har blitt godkjent i bruk på offentlig vei - har det ikke da blitt gjort en saksbehandlingsfeil, siden mulighetene for å gi tegn til andre trafikanter ikke er vurdert?

Jeg tror faktisk ingen har tenkt på akkurat dette lille, men viktige poenget, da sparkesykler før de ble elektrifisert var mest egnet som leketøy og som transportmiddel på lukkede områder. Mens nå er kjøretøyene selvgående, med hastigheter som gjør dem egnet til å fungere i sentrale bymiljøer i blandet trafikk.

Føler meg ikke trygg

Jeg ønsker faktisk ikke å være en «showstopper» her, men tenker nå det er objektive kriterier som dessverre står i veien for at el-sparkesykler bør være godkjente kjøretøy på offentlig vei.

Jeg føler meg verken komfortabel eller trygg med at det ikke lar seg gjøre å vise tegn til andre trafikanter og at det er begrenset hvor mye man kan se seg for. Lenge trodde jeg skjødesløsheten til mange elsparkesyklister skyldtes mennesker som ikke er vant til å bevege seg med et kjøretøy ute i trafikken. Men ser nå at det faktisk skyldes de praktiske egenskapene til kjøretøyet.

På avgrensede og lukkede områder, som enkelte former for større parker og turistattraksjoner kan sikkert slike kjøretøy være praktiske. Men de er ikke egnet i det trafikkbildet vi har i sentrum av byer, og jeg gjentar altså - objektivt sett heller ikke kompatible med kravet i veitrafikkloven, om å gi tegn og se seg for.

Powered by Labrador CMS