DEBATT

Vi har ingen flere liv å miste, sier bystyrerepresentant Afshan Rafiq.
Vi har ingen flere liv å miste, sier bystyrerepresentant Afshan Rafiq.

– Det er nå det gjelder! Det er nå de mest sårbare trenger hjelp. Det er nå vi må sørge for at flere liv ikke går tapt

Det er beklagelig at helsebyråd Robert Steen setter pandemihåndteringen opp mot arbeidet mot selvskading og selvmord. Dette er intet annet enn en ansvarsfraskrivelse.

Publisert

Årlig tar over 600 nordmenn sitt eget liv. Årsstatistikken fra Dødsårsaksregisteret for 2020 viser at selvmord og villet egenskade var underliggende dødsårsak for 639 personer i 2020.

I fylkesoversikten fra Folkehelseinstituttet for 2020 er 12 dødsfall per 100.000 innbygger i Oslo definert som selvmord.

Folkehelseinstituttet skriver på sin nettside at mange har vært bekymret for om de strenge smittevernstiltakene og nedstengingen av samfunnet har hatt negative konsekvenser for befolkningens psykiske helse.

Risiko for selvmord

Også Høyre er bekymret for konsekvensene av en langvarig pandemi. Det kan føre til økt ensomhet, arbeidsledighet og samlivsbrudd, som alle er risiko-faktorer for selvmord. Dette bekrefter forskere som Kim Steen-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Psykiske lidelser som depresjon og angst er risiko-faktorer for selvmord, og pandemien har gjort det vanskeligere å få psykisk helsehjelp fordi flere tiltak blir stengt ned eller får redusert kapasitet.

I april 2020 vedtok Oslo bystyre at byrådet skulle arbeide frem en handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord for Oslo kommune.

Hva skjer nå?

En gruppe ideelle organisasjoner og bydeler møtte helsebyråd Robert Steen, for å sette søkelyset på situasjonen. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord og Stiftelsen ELPIS Selvmordsforebygging har siden vært i kontakt med byrådsavdelingen for å følge opp vedtaket og handlingsplanen.

Det foreløpige utfallet av dette har vært et ekstraordinært tilskudd til ekstra bemanning av lavterskeltilbud i bydelene. Men ingenting har blitt gjort angående arbeidet med en kommunal handlingsplan.

Det er nå det gjelder

Når Høyre har tatt opp saken med helsebyråd, Robert Steen, får vi som svar at «arbeidet med planen avhenger av pandemiens utvikling og helseetatens kapasitet».

For Høyre er det nå det gjelder! Det er nå de mest sårbare trenger hjelp. Det er nå vi må sørge for at flere liv ikke går tapt. Vi etterlyser derfor handling fra byråd Steen for å sette i gang prosessen med å få denne handlingsplanen på plass, og få en dato for når bystyret kan få handlingsplanen til behandling.

Beklagelig håndtering

Denne saken føyer seg dessverre i rekken av mange andre saker som bystyret har vedtatt, men ikke blitt fulgt opp av det rød-grønne byrådet. Det er beklagelig at byråden setter pandemihåndteringen opp mot arbeidet med denne handlingsplanen for å forebygge selvskading og selvmord.

Dette er intet annet enn en fraskrivelse av det overordnede politiske ansvaret som byråden har. Pandemien og alle restriksjonene har uten tvil vært svært belastende for alle, men mest for de som sliter fra før av.

Det er ikke snakk om et enten eller, men både en god håndtering av pandemien og å få en fortgang i arbeidet med handlingsplanen for å forebygge selvmord og selvskading. Fordi det har betydelige konsekvenser for familie, andre nære personer og for samfunnet for øvrig.

Ingen liv å miste

Det er mange som er fortvilet og som krever handling nå. Høyre forlanger at helsebyråden raskt setter i gang arbeidet med handlingsplanen.

Vi trenger en handlekraftig prosjektleder som oppretter en arbeidsgruppe bestående av ulike fagmiljøer og aktuelle aktører i kommunen. Høyre kommer ikke til å gi seg før handlingsplanen er en realitet, fordi vi har ingen flere liv å miste!

Powered by Labrador CMS