DEBATT

Har Rødt noen gang kommet med konstruktive forslag til hvordan det offentlige kan driftes smartere og mer effektivt? spør Hassan Nawaz.
Har Rødt noen gang kommet med konstruktive forslag til hvordan det offentlige kan driftes smartere og mer effektivt? spør Hassan Nawaz.

– Hvis Rødt er misfornøyd med eldreomsorgen i Oslo må de slutte å opptre som byrådets logrende kosehund

Høyre mener det er helt nødvendig å styrke eldreomsorgen i Oslo. Det må brukes mer penger, men skal vi løse problemene, handler det ikke bare om å øse nye millioner inn i et system som ikke fungerer.

Publisert

Alle er enige om at eldre og pleietrengende i Oslo skal få en trygg og verdig omsorg. Allikevel er det mange som ikke får det. Det er både opprørende og trist å lese den ene historien etter den andre om grov omsorgssvikt innen eldreomsorgen.

Rødt påstår at «krisa i eldreomsorgen er et resultat av en villet politikk som Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen om i flere år.» Det er feil.

Det er helsebyråd Robert Steen og AP/SV/MDG-byrådet han er en viktig del av som er ansvarlig for eldreomsorgen i Oslo. Som kjent har Oslo kommune, i motsetning til nesten alle andre kommuner i Norge, en parlamentarisk styringsmodell. Byrådet står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

Når Rødt kritiserer eldreomsorgen i Oslo i krasse ordelag, får de samtidig et forklaringsproblem. Faktum er at de i over sju år har gjort det mulig for Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet å styre Oslo.

Hvor skal Rødt finne pengene?

Hvis Rødt er misfornøyd med eldreomsorgen i Oslo må de slutte å opptre som byrådets logrende kosehund og ta rollen som vaktbikkje på alvor. Enten er de fornøyd med jobben Robert Steen har gjort som helsebyråd, eller så er de det ikke.

Det er ingen substans i Rødts kritikk av Høyres eldrepolitikk. Påstanden om at vår politikk «bare er bra for lommebøkene for profitørene» faller på sin egen urimelighet. Høyre vil redusere prisen på månedskortet med 200 kroner, gi gratis kjernetid i barnehagen til alle husholdninger med under 1 million i inntekt, og mener de som tjener over 2 millioner kroner i året kan betale for aktivitetsskolen.

I stedet for å gi litt til alle, vil Høyre prioritere de som har minst. Eldreomsorgen i Oslo er ikke bra nok. Rødts løsning er å ansette flere og gi dem høyre lønn. Det kan være en løsning, men hvor skal Rødt ta alle pengene fra? Kutte i barnehager? Skoler? Idrettstilbudet til barn og unge?

Og blir tilbudet til pleietrengende eldre automatisk bedre jo mer penger kommunen spytter inn? Har Rødt noen gang kommet med konstruktive forslag til hvordan det offentlige kan driftes smartere og mer effektivt?

Det må brukes mer penger

Høyre mener det er helt nødvendig å styrke eldreomsorgen i Oslo. Det må brukes mer penger, men skal vi løse problemene, handler det ikke bare om å øse nye millioner inn i et system som ikke fungerer.

Oslo kommune driftes nesten 20 milliarder kroner dyrere i år enn i 2016. Under dagens AP-byråd ser vi at byråkratiet eser ut, samtidig som de ansatte innen eldreomsorgen har fått flere arbeidsoppgaver og må løpe stadig raskere.

Vi mener systemet er modent for en overhaling. Oslo er den av de store kommunene i Norge som driftes minst effektivt, og bare åtte av ti kroner som brukes i pleie og omsorgssektoren går til varme hender. Resten forsvinner i byråkrati og dårlige løsninger.

Meningsløst

Høyre mener helsehusene må organiseres annerledes og at fagkompetansen blant de ansatte må benyttes bedre. Det er meningsløst at en sykepleier med lang medisinsk utdannelse skal bruke dyrbar tid på å lage vafler og vaske på sykehjemmene slik de gjør mange steder i dag.

En sykepleier skal gjøre det han eller hun er utdannet til, så får andre trille senger og koke kaffe. Derfor mener vi de fire helsehusene må spesialiseres og bemannes deretter. Da får pasientene den pleien de trenger, samtidig som de ansatte får brukt kompetansen de har.

Nå ser vi at «alle gjør alt». Det er ingen tjent med, og det gir en dyrere og dårligere eldreomsorg.

Har ikke tatt inn alvoret

Høyre har en konkret og konstruktiv plan for hvordan vi skal gi beboere på byens helsehus en trygg og verdig omsorg. Byråd Steen måtte kalles inn til høring og ha et mistillitsforslag hengende over hodet, før han 30. januar plutselig fant 17 krisemillioner til å styrke omsorgstilbudet med.

Det tok ham nesten ett år fra den første saken om uholdbare forhold ved Ullern Helsehus ble omtalt i pressen, til han tok grep. Det viser at han ikke har tatt inn over seg alvoret. Det gjør ikke Rødt heller når de fortsetter å samarbeide tett med et byråd de selv påstår er ansvarlig for en varslet krise i eldreomsorgen.

Powered by Labrador CMS