Gateparkering på Hammersborg torg. Foto: Erik Aspden Schyberg / Flickr
Gateparkering på Hammersborg torg. Foto: Erik Aspden Schyberg / Flickr

Ny parkeringsnorm halverer antallet parkeringsplasser ved nybygg i Oslo

Publisert

Oslo kommune reviderer for tiden parkeringsnormen ved boliger og næringsbygg i hovedstaden. Store endringer er underveis.

Den nye parkeringsnormen er ment å redusere bilbruken og høyne bruken av alternative fremkomstmidler. Forslaget legger opp til en stor grad av bildeling, og det oppmuntres til bruk av sykkel og elbil. For utbyggere vil de nye parkeringskravene få stor betydning.

Det er plan- og bygningsetaten som, på oppdrag fra byrådsavdeling for byutvikling, har igangsatt en revidering av eksisterende parkeringsnormer for Oslo, ifølge Estate nyheter. Parkeringsnormen skal gjelde for nybygg, ombygginger og bruksendringer. Og for eksisterende byggesaker.

Struper antallet parkeringer

Normen foreslår en kraftig reduksjon i antallet parkeringsplasser. Blant endringene er følgende:

  • Maks 1 plass per 100 kvadratmeter bruttoareal småhus i sentrum. I dag er normen 2 plasser.
  • For boligkomplekser i sentrum foreslås maks 0,5 parkeringsplasser per 100 kvadratmeter. I dag tillates fra 0,25 til 0,9 plasser, avhengig av leilighetsstørrelsen.
  • For forretninger er kravet maks 0,1 parkering per 100 kvadratmeter. I dag tillates 2 plasser per 1000 kvadratmeter. Altså er forslaget en halvering av dagens nivå.
  • En halvering foreslås også for kontorer i sentrum, der dagens nivå er 1,6 parkeringsplass per 1000 kvadratmeter.
  • For sykler derimot kreves langt flere sykkelparkeringer enn før. I boligkompleks minimum 3,5 sykkelplasser per 100 kvadratmeter. For kontor 2,5 plasser og for handel 3 plasser.
  • For boligkompleks, omsorgsboliger og studentboliger skal minst 50 prosent av parkeringsplassene ha lademulighet for elbil. Også for nærings- og offentlige bygg er det nye krav til lademulighet.
  • Krav om at minst 50 prosent av sykkelparkeringene skal være overbygget. Og krav om dusj- og garderobemuligheter i kontorbygg med sykkelparkering.

Plan og bygg er på saken

Det er foreløpig usikkert når parkeringsnormen vil bli vedtatt. Forslag til ny parkeringsnorm ble sendt ut på høring i mai 2017. I juni vedtok bystyret midlertidige parkeringskrav. Plan- og bygningsetaten jobber nå med å utarbeide endelig parkeringsnorm, ifølge Estate nyheter.

Hva tenker du om denne endringen? Si din mening i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS