Trengselen er stor i kollektivfeltet i rushtimene på morgenen. Her i Sandvika inn mot Oslo.
Trengselen er stor i kollektivfeltet i rushtimene på morgenen. Her i Sandvika inn mot Oslo.

Elbiler skaper forsinkelser for bussen. Nå innstrammes kravene til passasjer for å kjøre i kollektivfeltet

– Flere elbiler i kollektivfeltet skaper forsinkelser for bussen. For å sikre busser fremkommelighet i rushtidene, utvider vi kravet til passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfeltene inn til Oslo.

Publisert

I Oslo-området har den store økningen i antall elbiler de seneste årene ført til at bussene har opplevd store forsinkelser på mange strekninger med kollektivfelt. Dette skyldes i hovedsak at et stort antall elbiler i kollektivfeltene har brukt opp kapasiteten i disse feltene.

– Både Ruter og busspassasjerer har gitt utrykk for fremkommelighetsproblemer for bussene som følge av store mengder elbiler i kollektivfeltene, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen.

– Kritiske forsinkelser

Allerede er det krav til passasjer kl. 07.00–09.00. Nå utvider Vegvesenet til å inkludere timen mellom kl. 06.00 og 07.00 inn imot sentrum. – Forsinkelsen i denne perioden er spesielt kritisk for Ruter da forsinkelsen vil forplante seg gjennom hele morgenrushet, sier Eriksen.

Krav til passasjer i elbil vil gjelde på hverdager fra kl. 06.00 til 09.00 for kollektivfelt inn mot Oslo sentrum og fra kl. 14.00 til 18.00 for kollektivfelt ut fra Oslo. Endringen vil gjelde for samtlige kollektivfelt på riks- og europaveger i Oslo og Akershus.

Fra starten av juli

– Det er en fordel at regulering av kollektivfelt er lik og enhetlig for alle innfartsårer til Oslo. Det gjør at reglene blir lettere å forstå og forholde seg til, sier Eriksen i en pressemelding.

De nye reguleringene vil gjelde for kollektivfelt på alle innfartsårer i Oslo og vil bli iverksatt i løpet av første halvdel av juli.

Powered by Labrador CMS