Kampen om deler av Ekebergsletta er tapt, mener Nordstrand SV. Nå står kampen om resten. Foto: Nsaa / Wikipedia
Kampen om deler av Ekebergsletta er tapt, mener Nordstrand SV. Nå står kampen om resten. Foto: Nsaa / Wikipedia

– Bevar Ekebergsletta!

Kampen om KFUM-arena og omkringliggende arealer er tapt, men kampen for Ekeberg og Brannfjell er fortsatt i høy grad nødvendig og verdifull.

Publisert Sist oppdatert

Rødt Nordstrand går i VårtOslo hardt ut mot Oslo kommunes planer for vestsiden av Ekebergsletta. Vi deler Rødt Nordstrand sin bekymring for nedbygging av Ekebergsletta, men KFUM-stadion kommer til å bli en realitet.

Fremover vil kampen til å stå om resten av sletta, med tilgrensende grøntarealer. Blir Rødt med på laget?

Hva nå Rødt?

Nordstrand SV har siden planene rundt KFUM-hallen ble kjent, kjempet mot dem. Nedbygging av Ekebergsletta er vi sterkt kritiske til, og i bydelsutvalget kommer vi til å stå på barrikadene for å bevare sletta som et grønt friområde for alle Oslos innbyggere.

Ekebergsletta er nemlig mer enn bare området rundt KFUM-hallen. Vi oppfordrer derfor Rødt til å bli med oss i kampen for å få omgjort det resterende området, inkludert Brannfjellsskogen, til landskapsvernområde. På den måten kan vi sørge for at fremtidige generasjoner også får nyte godt av dette fantastiske området.

Et Oslo i vekst

Oslo er en by i sterk vekst. I årene som kommer vil byen trenge masse ny infrastruktur for å møte behovene til byens befolkning. Så også idrettsanlegg av forskjellig type. Disse må nødvendigvis legges ett eller annet sted, og som regel vil det bo folk i nærheten av de nye anleggene.

Vi her i Nordstrand bydel må ta vår del av denne belastningen. Når KFUM-arena nå kommer til å bli en realitet, er det greit å poengtere at det kunne vært verre. Det legges, i motsetning til hva Rødt syns å antyde, til rette for breddeidrett, og en stor del av anlegget vil komme barneidretten til gode.

Det skal bygges en ny og sårt tiltrengt barnehage i anlegget, og det vil anlegges sykkelvei og torg. Det vil også legges opp til en naturlig skjerming mot bebyggelsen i vest, selv om vi også ser at denne ikke kommer til å bøte tilstrekkelig på den belastningen beboerne i Høgdefaret vil oppleve fra anlegget. Løsningen er på ingen måte perfekt, men det er bedre enn det som lå i de opprinnelige planene.

Kampen om resten av sletta

Nå står kampen om resten av sletta. Vil Rødt bli med oss i kampen om å omgjøre Ekebergsletta og Brannfjellsskogen til landskapsvernområde med hjemmel i naturmangfoldsloven paragraf 33?

Et landskapsvernområde vil gi området det nødvendige vern mot nedbygging, samtidig som det ivaretar behovet for å anvende området til idrettsaktiviteter og andre kulturaktiviteter som ikke skader landskapet. Kampen om KFUM-arena og omkringliggende arealer er tapt, men kampen for Ekeberg og Brannfjell er fortsatt i høy grad nødvendig og verdifull.