Fiendtlig arkitektur under Sinsenkrysset: Foto: Karl Eldar Evang
Fiendtlig arkitektur under Sinsenkrysset: Foto: Karl Eldar Evang

– Gjemt bak hygiene-regulativer, kjeppjager Vegvesenet romfolk

Publisert

Sementen under sinsenkrysset er for meg symbolet på at det i Norge finnes en kjeppjagings-strategi mot rom-minoriteten. Gjemt bak hygiene-regulativer og forbud mot telting og soving i bil. Det er kjeppjaging som foregår.

Visste du at mange av kampesteinene under Sinsenkrysset i 2013 ble oversprøytet med sement av Statens Vegevesen? Det ble også skiftet ut steiner, fra mindre steiner, til kampesteiner.

Det er såkalt fiendtlig arkitektur, sementen er sprøytet for å presse fattige mennesker, særlig folk fra rom-minoriteten, til å lete etter andre steder å overnatte. Overflaten på sementen er skarp og lett å skade seg på. Steinene er så store, at det skal være umulig å rydde seg plass til et soveleie.

Vegvesenet har sprøytet sement mellom steinene, slik at de skal bli umulige å flytte. Foto: Karl Eldar Evang
Vegvesenet har sprøytet sement mellom steinene, slik at de skal bli umulige å flytte. Foto: Karl Eldar Evang

Færre og færre steder å sove

Steder å sove eller være, om du er fattig tilreisende og ikke har penger, blir færre og færre i Oslo. Det er for noen år siden innført lovbestemmelse om soveforbud, det vil si at det er ulovlig å overnatte i bil.

Samtidig jages folk fra leirer i skogen, om de slår opp telt. Det har du sikkert sett på Dagsrevyen. Telt og madrasser blir da beslaglagt, det vil si kastet.

Overnattingsplasser, toaletter og dusj for fattige tilreisende er det lite av, og politikere passer seg vel for å snakke om det eller gå tydelig inn for slike tiltak.

Folk finner nødløsninger

Men folk må ha en plass å ligge om natta i ly for regn og vind. Da jeg var under Sinsenkrysset i kveld, så jeg at folk, antagelig med felles innsats, har greid å flytte på kjempesteiner tross sementen og har greid å lage seg sengeplasser for natta. Noen hadde allerede lagt seg for å hvile.

Folk finner nødløsninger.

Sement mellom steinene under Sinsenkrysset. Foto: Karl Eldar Evang
Sement mellom steinene under Sinsenkrysset. Foto: Karl Eldar Evang

 

Statens Vegvesen svarer: – Vi leter ikke etter steder å kaste bort bostedsløse

Vegvesenet sprøytet sement mellom steinene under Sinsenkrysset for å hindre folk i å bo under der. Det skjedde i 2013, etter en anmodning fra bydelsoverlegen og bydelsdirektøren i bydel Norge Aker, opplyser Eirin Torgersen, prosjektleder for drift, Vegavdeling Oslo i Statens vegvesen.

– Vi leter ikke etter steder hvor vi kan kaste bort bostedsløse. Vi ble anmodet om å gjøre stedet utilgjengelig for opphold på grunn av smittefare og støy, sier Torgersen.

Representantene fra bydel Nordre Aker foreslo at Vegvesenet skulle sette opp et gjerde, men siden dette ble dyrt og Vegvesenet trenger adkomt til brua, skjedde ikke dette, ifølge prosjektlederen.

Torgersen forteller at kampesteinene har ligget der siden brua ble bygget, men at Vegvesenet har lagt ut flere store steiner og sprøytet sement mellom dem for å hindre at folk fjernet steinene og lagde groper eller plasser hvor de kunne slå seg til.

– Sement var den enkleste måten vi kunne følge opp anmodningen fra bydelsoverlegen, sier Torgersen.

Men trass i tiltaket bor det fremdeles mennesker under brua.

– Det er færre der nå enn før vi la ut sementen. Vi rydder og plukker søppel i området, men det skjedde hyppigere før. Det er ikke ønskelig at folk bor under bruer, uansett hvem de er, sier Torgersen.