T banen ved Ullevål stadion stasjon. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
T banen ved Ullevål stadion stasjon. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ikke mange byer har så gode trikker og T-baner som Oslo. Takket være tidligere høyrebyråd

Skal vi ha en god og rimelig kollektivtransport også i fremtiden, må vedlikehold av både skinnegang og vogner prioriteres, og midler til å anskaffe nye vogner settes av fortløpende.

Publisert

Det er hyggelig å lese at Arbeiderpartiet endelig har bestemt seg for å satse på vedlikehold. I dag har ikke Oslo noe etterslep på vedlikeholdet av T-banevogner og trikker. Slik var det ikke da Høyre overtok etter Arbeiderpartiet forrige gang de styrte Oslo.

T-banetogene var for over 20 år siden så nedslitte at vognparken var den direkte årsaken til forsinkelsene. Bare 67 prosent svarte at de var fornøyd med tilbudet, og noen av vognsettene var opptil 40 år gamle, altså innkjøpt rundt 1960!

I dag har vi ingen T-banetog fra før 2010, bortsett fra på museum! Høyre gjennomførte store strukturelle endringer i byens kollektivtilbud da vi styrte, slik at det nå årlig settes av penger tilsvarende det det faktisk koster å eie og vedlikeholde utstyret.

Derfor er vedlikeholdsetterslepet i Oslo på 0 kroner, mens hele 98 prosent av brukerne svarer at de er fornøyd med t-banen. Ikke mange byer har en vognpark i så god stand som det Oslo har. Dette er takket være viktige endringer vi gjennomførte, og som Ap og MDG nå dessverre vil reversere.

90 nye trikker

Bystyret har nylig vedtatt å kjøpe inn nesten 90 nye trikker som skal fases inn fra neste år, fordi de gamle er utslitt. Nesten halvparten (42 prosent) av det de nye trikkene koster har kommunen allerede på konto. Derfor belastes ikke kommunens budsjetter tungt når kjøpet gjennomføres.

Da vi kjøpte nye T-banevogner etter at Ap hadde kjørt de gamle i senk, stod det ikke en krone på bok til å kjøpe nye. Derfor måtte både kollektivprisene og takstene i bomringen den gangen justeres noe opp.

Skal vi ha en god og rimelig kollektivtransport også i fremtiden, må vedlikehold av både skinnegang og vogner prioriteres, og midler til å anskaffe nye vogner settes av fortløpende. Dette er «kjedelige», men nødvendige tiltak som ikke feires med snorklipping og kakefest.

Alternativet er stadig nye skippertak, og stadig økte takster i bomringen og høyere billettpriser. Det ønsker ikke Høyre. Høyre er opptatt av å sikre kommunens verdier for fremtiden gjennom en langsiktig og ansvarlig forvaltning.

Da kan ikke satsing på kollektivtrafikk reduseres til valgkamputspill bare noen dager før valget hvert fjerde år, slik Ap og Raymond Johansen ser ut til å tro.

Økt antall avganger

Den største økningen i antall ukentlige avganger i kollektivtrafikken innførte det borgerlige byrådet i 2015, da antall avganger økte med 4365 pr. uke sammenlignet med året før. Dessverre var noe av det første Ap/MDG byrådet gjorde å kutte i bevilgningene til kollektivtrafikken.

Og selv om de senere har økt bevilgningene igjen, har de konsekvent satset mindre på kollektivtrafikken enn det Høyre har foreslått i bystyret. Det er hyggelig at Arbeiderpartiet nå endrer retning og varsler flere avganger.

Ny t-banetunnel trengs

Dagens sentrumstunnel blir etter hvert full. Derfor er det behov for en ny t-banetunnel gjennom sentrum, slik at det kan settes inn flere tog på alle t-banens linjer. Byrådet ønsker en trase som ligger nær den eksisterende tunnelen langs Karl Johan. Høyre foreslår å utrede en T-banetunnel fra Majorstuen til Carl Berner og Ensjø, med nye stasjoner på Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Øvre Grünerløkka.

Vårt forslag vil gi 100 000 flere innbyggere et moderne T-banetilbud. Skal vi få ned klimagassutslippene, er det viktig at det gjøres enkelt for folk å velge miljøvennlig. Da må vi bygge t-banen slik at vi når flest mulig Oslo-folk.

Ti milliarder fra staten

Staten inngikk i juni 2017 bymiljøavtale med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for perioden 2017-2023. Gjennom avtalen har staten forpliktet seg til å bidra med ca. ti milliarder kroner i en seksårsperiode eller nesten 1 400 millioner kroner i året.

Under den rødgrønne regjeringen fikk Oslo-regionen ikke én eneste krone i statlig støtte til store T-baneinvesteringer, til tross for gjentatte henvendelser.

Jeg tror velgerne ser det kollektivtilbudet Høyre bygget opp da vi styrte byen, og hvordan vi tenker langsiktig med en t-banetunnel som tar hensyn til hvordan Oslo vil utvikle seg i fremtiden.

Raymond Johansens varsku, om at han plutselig skal begynne å tenke langsiktig, er jo hyggelig. Høyre ønsker ham velkommen etter. Nå blir det opp til velgerne å vurdere hvor troverdig han er.

Powered by Labrador CMS