For å ta unna den økte trafikken på T-banen må det bygges et nytt spor fra øst til vest i byen. Men hvor skal traséen gå? Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
For å ta unna den økte trafikken på T-banen må det bygges et nytt spor fra øst til vest i byen. Men hvor skal traséen gå? Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Oslo Høyre ønsker at ny T-banetunnel skal gå til Grünerløkka, Sagene og Bislett

Høyres forslag til ny T-banetunnel er mer fremtidsrettet enn byrådets forslag til trasé under Karl Johans gate. Det er billigere, like raskt og legger til rette for ny byutvikling.

Publisert

Det er behov for økt kapasitet i t-banesystemet til å håndtere den forventede passasjerveksten.

I første omgang vil nytt signalsystem øke kapasiteten i t-banesystemet med mellom 20 og 25 prosent. Deretter vil trengsel i dagens T-banetunnel gjennom sentrum begrense muligheten for å øke antall avganger på alle t-banens linjer. Det er derfor behov for ny tunnel mellom øst og vest.

Byrådet har nylig foreslått at det skal arbeides med reguleringsplan for ny tunnel fra Majorstuen til Tøyen og Ensjø med mulighet for forlengelse til Bryn, koblet sammen med dagens tunnel på Stortinget. Det foreligger ingen alternative traséer.

En ny trasé må utredes

Høyre ønsker en annen trasé for ny t-banetunnel som går fra Majorstua til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene, Grünerløkka og til Carl Berner. En full utredning av dette alternativet må foreligge før endelig beslutning om trasévalg tas.

Begrunnelsen er at Høyre ønsker at kollektivtrafikken skal utvikles som et nettverk og vil ha en tunnel som gir flere T-banestasjoner og kollektivknutepunkt, men med samme kapasitet mellom øst og vest sammenlignet med byrådets forslag.

Ensidig tankegang

Byrådets forslag handler ensidig om å få t-banen gjennom sentrum innenfor Ring 1 med en tunneltrasé som slynger seg rundt den vi allerede har. Det er ikke særlig fremtidsrettet og gir små muligheter for å utvikle nye sentrumsområder i byen.

Nye T-banestasjoner er en drivkraft for utvikling i seg selv. Om 50 år kan Oslo sentrum se helt annerledes ut, avhengig av hvor T-banestoppene ligger. Ved å ikke utrede noen alternativer frarøves Oslos innbyggere muligheten til å påvirke byens største samferdselsprosjekt og byutviklingsgrep i årene som kommer.

Den første T-banen til nye Løren stasjon i Oslo. Pyntet med blomster og skiltet "101" for å symbolisere at Løren stasjon blir Oslos 101. stasjon. Foto: Birgitte Iversen / NTB scanpix
Den første T-banen til nye Løren stasjon i Oslo. Pyntet med blomster og skiltet "101" for å symbolisere at Løren stasjon blir Oslos 101. stasjon. Foto: Birgitte Iversen / NTB scanpix

Kan skape ny utvikling

En ny t-banetunnel vil få enorme konsekvenser for hele Oslos utvikling i mange tiår fremover og bør ta høyde for at dagens reisevaner, arbeidsmarked og bosetningsmønster kan endre seg og se helt annerledes ut i fremtiden.

I tillegg vil befolkningsveksten gjøre det mulig å etablere flere attraktive «byer i byen», som den utviklingen vi ser sporen til i Nydalen. T-banestasjoner vil være drivkraften for slik utvikling.

Videre uttaler Sporveien seg skeptisk til en for snever definisjon av Oslos sentrum: «Med den tidshorisont tunnelprosjektene skal bygges for, bør det åpnes for en større utstrekning av byens sentrumsområder» enn byrådets forslag.

Den store sentralstasjonen er avleggs

Høyres forslag innebærer at større deler av sentrum dekkes av t-bane. Det vil gi kortere reisevei for mange som skal til andre stasjoner enn sentrumsstasjonene Nationaltheatret, Stortinget og Oslo S. Samtidig vil de som må bytte mellom t-banens linjer oppleve flere hyppige avganger, slik at ventetiden blir kortere.

I tillegg har smartteknologi på kort tid gjort oss tryggere på å planlegge kollektive reiser og overganger i et nettverk av kollektivtilbud. Tanken om all alle reisende må innom den store «sentralstasjonen» er derfor avleggs. Eksempelvis har London gjennom mange år utviklet et finmasket T-banenett med enkle overganger mellom linjene og som er enkelt å orientere seg i.

Like rask eller raskere

Byrådets forslag til ny tunnel gjennom sentrum er heller ikke vurdert opp mot den betydelige kapasitetsøkningen Oslo får når jernbanen utvider sin sentrumstunnel. Med Fornebubanen kommer det nye omstigningsmuligheter på Lysaker og Skøyen. Med utviklingen av Bryn kollektivknutepunkt, vil jernbanen bli en rask kollektivmulighet gjennom byen.

Høyre mener denne traséen må utredes.
Høyre mener denne traséen må utredes.

En T-banelinje med mye svinger, reduserer hastigheten på togene. Høyres forslag til trasé trenger ikke forholde seg til eksisterende T-banelinje slik byrådets forslag legger opp til med sammenkobling på Stortinget. En alternativ trasé, slik Høyre foreslår, kan bygges slik at reisetiden gjennom sentrum blir den samme eller kortene.

Høyre foreslår i tillegg å bygge Ensjøsvingen og Volvatsvingen, slik at baner fra øst og vest også kan kjøre avganger via ringen. Det er mange år til en ny sentrumstunnel vil stå ferdig. Når vi btgger ny T-banetunnel er det en invetering for de neste 100 årene. Da bør vi koste på oss et ekstra år med uterdninger for å finne frem til det beste alternativet.

Powered by Labrador CMS