Vi risikerer en negativ spiral der folk velger bil framfor kollektivt, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.
Vi risikerer en negativ spiral der folk velger bil framfor kollektivt, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Oslo setter av en halv milliard i korona-krisepenger

Byrådet i Oslo har satt av en halv milliard kroner til koronahåndtering i 2022 i sin tilleggsinnstilling til budsjettet.

Publisert

I en pressemelding viser byrådet til at det fortsatt er høyt smittetrykk i hele landet, og at korona kommer til å ha stor betydning også neste år.

Byrådet forslår en sentral koronaavsetning på 500 millioner i 2022 som gjelder for alle sektorene i kommunen. Det legges til grunn at kommunen får kompensasjon fra staten for merkostnader som pandemien medfører.

I det opprinnelige Oslo-budsjettet var det ikke satt av koronapenger.

Frykter for kollektivtrafikken

– Kommunens ansatte jobber fortsatt på høygir med smitteverntiltak, testing og vaksinering, og alt tyder på at mye slikt arbeid vil fortsette neste år. Vi trenger tydelige signaler fra regjeringen om kompensasjon til kommunene for koronakostnader i 2022.

I tillegg overlater regjeringen til fylkene kostnadene med å holde kollektivtrafikken oppe på et nødvendig nivå. Vi risikerer en negativ spiral der folk velger bil framfor kollektivt, hvis vi kutter i tilbudet før folk kommer tilbake til gode reisemønstre, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

72 millioner ekstra til skolen

Byrådet prioriterer også et løft for skolene og foreslår en særlig styrking av skolene i de levekårsutsatte områdene i byen. Det er de som har vært hardest rammet av pandemien.

– Skolene med flest elever som trenger ekstra oppfølging, får mest ressurser. Det er rettferdig og nødvendig for å bidra til sosial utjevning i Oslo. Samtidig er dette en styrking av skoler og spesialskoler i hele byen som vil komme alle elever i byen til gode, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Ti millioner ekstra til psykisk helse

Erfaringer fra pandemien viser at flere unge henvender seg til Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenestene med tyngre hjelpebehov enn tidligere.

– Psykiske utfordringer for unge er en av vår tids store utfordringer. Behovet har økt under korona, og dette er noe både fagfolk og ungdommer etterlyser, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Holmås Eidsvoll.

Nytt bibliotek på Mortensrud

Byrådet setter av ti millioner til oppstart av nytt jobbsenter på Mortensrud i år og ti millioner til drift i 2022. I tillegg foreslås det fem millioner til jobbaktivitet og økt voksentetthet i nærmiljøet og 16,9 millioner til investering og drift av et nytt bibliotektilbud på Mortensrud.

Gratis leie av kommunal grunn

I 2022 videreføres tiltaket med gratis gategrunn. Byrådet foreslår å sette av 33,5 millioner til dette.

– Deler av Oslos næringsliv har vært nedstengt over lange perioder, og dette er et målrettet tiltak som både trygger arbeidsplasser og bidrar til en god og levende by for Oslos innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Powered by Labrador CMS