� Ikke alle ønsker å trekke frem fortiden igjen, selv om de kan ha krav på tilbakebetaling. Noen har lagt utfordringene bak seg og ønsker ikke påminnelser om sine rusprobleme, mener direktør Guri Bergo i velferdsetaten. Foto: Christian Vassdal
� Ikke alle ønsker å trekke frem fortiden igjen, selv om de kan ha krav på tilbakebetaling. Noen har lagt utfordringene bak seg og ønsker ikke påminnelser om sine rusprobleme, mener direktør Guri Bergo i velferdsetaten. Foto: Christian Vassdal

— Oslo kommune tar ansvar for tilbakebetaling av urettmessig innkrevd egenandel fra rusavhengige

Oslo kommune hadde flat sats for egenandel ved opphold i rusinstitusjoner i mange år. Etter en gjennomgang av regelverket i fjor, avdekket kommunen selv at ordningen måtte endres.

Publisert

I et innlegg i VårtOslo hevder Kennet Arctander Johansen og Fredrik Nilsson at Oslo kommune ikke gjør nok for å tilbakebetale det som eventuelt er innbetalt for mye fra beboere ved kommunens rusinstitusjoner for perioden 2012-2018.

Oslo kommune har hele tiden vært tydelig på at vi tar ansvar for våre feil, at eventuelle feil skal rettes opp og at penger skal tilbakebetales dersom noen har betalt for mye.

— Kan ikke sette personvern til side

Vi er enig med Johansen og Nilsson i at vi må anta at flere som har hatt opphold i våre rusinstitusjoner fortsatt kan ha utfordringer med å kontakte oss, og at flere vil trenge hjelp for å kreve penger tilbake.

Men det gir ikke kommunen anledning til å sette personvernet til side. Oslo kommune kan ikke rette opp én mulig feil med å begå en ny.

Oslo kommune hadde flat sats for egenandel ved opphold i rusinstitusjoner i mange år. Etter en gjennomgang av regelverket i fjor, avdekket kommunen selv at ordningen måtte endres.

— Søknad gjort så enkel som mulig

Men vurderingen av om beboere har betalt for mye, krever en sammenligning av hvordan en individuell beregning av egenandel ville falt ut sammenlignet med den flate satsen. En slik sammenligning krever omfattende opplysninger om den enkelte, opplysninger av sensitiv karakter. Disse må beboer selv gi oss, eller gi oss samtykke til å innhente på deres vegne.

Søknaden er gjort så enkel som mulig ved at vi bare ber om den aller mest nødvendige informasjonen og samtykke til å innhente ytterligere dokumentasjon på deres vegne. Vi må og skal respektere grensene personvernreglementet setter – av hensynet til beboerne selv.

Ikke alle ønsker å trekke frem fortiden igjen, selv om de kan ha krav på tilbakebetaling. Noen har lagt utfordringene bak seg og ønsker ikke påminnelser om sine rusproblemer. Enkelte har sågar reagert på å motta vårt informasjonsbrev og ønsker ikke videre kontakt.

— Vil fortsette informasjonsarbeid

Kommunen har opprettet et eget sekretariat, som er bemannet med erfarne og hjelpsomme medarbeidere, for behandling av egenandelssaker. Sekretariatet har sendt informasjon til alle tenkelige relevante aktører, som institusjoner, lavterskeltiltak, pasientombudet, fylkesmannen – for å nevne noen.

Og vi sender brev til alle som har bodd på våre institusjoner og som kan ha krav på erstatning for perioden 2012-2108. Etter sommeren skal sekretariatet oppsøke institusjoner og lavterskeltiltak og ta i mot søknader, informere og være tilgjengelige. Da vil vi nå mange i målgruppen Johansen og Nilsson omtaler. Og vi vil fortsette informasjonsarbeidet, slik at flest mulig får fremsatt sine krav.

For Oslo kommune tar ansvar, det må det ikke være noen som helst tvil om.

Powered by Labrador CMS