DEBATT

Utbyggingen av E18 er stoppet fordi veien ikke har finansiering
Utbyggingen av E18 er stoppet fordi veien ikke har finansiering

– E18 og Fornebubanen er dyrt, dumt og dårlig

Fylkestinget i Viken trakk i februar garantien for E18-utbyggingen vest for Oslo. Det var klokt. Flere uavklarte problemstillinger hefter, og tilretteleggingen for økt biltrafikk er dyrt, dumt og dårlig.

Publisert

Dyrt fordi utbyggingen av E18 og Fornebubanen ikke ses i sammenheng og vil bli svært dyrt. 40 kilometer ny E18 er estimert til 40 milliarder kroner, åtte kilometer Fornebubane til 16 milliarder.

Men både effekten og den reelle kostnaden er usikre. Tog og vei supplerer i utgangspunktet hverandre, men den skisserte planen virker motsatt. Det blir dårligere løsninger for Lysaker og Skøyen knutepunkt, og begrenset kapasitet i kollektivfeltene på veien gir lengre reisetid og færre kollektivreisende.

Biltrafikken øker uten at kollektivtransporten avlaster. Bekymringene uttrykt av Fylkestinget er vel begrunnet.

Et dumt prosjekt

Dumt er dette også. Det er verken ønskelig eller økonomisk forsvarlig å bygge ut transportsystemet mer enn nødvendig.

Teknologien og infrastrukturen for Fornebubanen fremstår som kraftig overdimensjonert. Det bekreftes ved at planlagt kapasitetsutnyttelse er lagt på 37,5 prosent eller 8000 passasjerer per time. 62,5 prosent av kapasitetspotensialet på banen blir etter ferdigstillelse ikke utnyttet.

En slik mismatch gjør prosjektet internasjonalt i beste fall kuriøst. Det stilles spørsmål om hvorfor ikke en mer tilpasset løsning med bybane er vurdert, med samme kapasitet, kortere byggetid og lavere investeringer. Slik som i Berlin, London og Paris.

Etter 13 år med planlegging er ingen spade satt i jorden. 43 andre byer har i samme periode åpnet bybaner til 1/4 av kostnadene av T-bane. Det enstemmige vedtaket i Stortingets transportkomite sist tirsdag om å utsette behandlingen av finansieringsplanen for E18 kan komme til god anvendelse.

En dårlig beslutning

Utbyggingene av E18 og T-banen til Fornebu er dårlig fordi de tynges av 1990-tallets drømmer. Statens vegvesen ønsker seg et flere kilometer langt «vekslingsfelt» med et asfaltert areal tilsvarende et ukjent antall fotballbaner.

Bilistene i Bærum skal fortsatt få bruke E18-korridoren som lokalvei slik de er vant til. Samtidig viser innføringen av Fornebubanen på Majorstuen seg krevende, all den tid en ny sentrumstunnel skal finansieres

La oss løfte blikket. Neste generasjon ryddemannskap med Greta Thunberg i spissen er underveis. Tunge tak skal tas med små fotavtrykk. De politiske bestillingene må samsvare med mål for klima og byutvikling.

Byrådsleder Raymond Johansen skal ikke måtte be på sine knær om garanti fra staten om at nye E18 ikke fører flere biler inn i hovedstaden. Staten, fylkestinget og byrådet bør bli enige om ikke å finansiere noe annet enn det vi trenger.

Powered by Labrador CMS