Foto: Morten Lauveng Jørgensen
Foto: Morten Lauveng Jørgensen

– Klimastreikernes krav må endre oslopolitikken

Ungdom har rett til å gjøre opprør. De har ikke noe ansvar for økte utslipp, men det de som ser hvordan dagens handlingslammelse til slutt blir deres problem.

Publisert

Uten stemmerett, eierskap og styreverv bruker de den historiske streikemakta til å fremme krav på vegne av seg selv og alle som kommer etter. De gir oss håp!

Da klimastreikernes krav ble behandlet på Stortinget denne våren, støttet Rødt alle sammen. Vårt mål er 60 prosent utslippskutt innen 2030. Da må vi bygge nye grønne arbeidsplasser og stoppe all ny oljeleting.

Norge har et historisk stort ansvar for utslippene, og det er en selvfølge at vi øker bistanden til land som er rammet hardere enn oss. I Oslo mener vi at det må erklæres klima- og miljøkrise og at de ordene følges av handling.

Vekk fra bruk og kast

FNs naturpanel viste i vår at klima- og miljøkrisene er drevet av økonomisk vekst og høyt forbruk. Dagen som markerer at vi har brukt opp jordas ressurser for inneværende år, «Earth Overshoot Day», kommer tidligere år for år. I år brukte vi opp jordas ressurser allerede 29. juli. Om hele verden brukte like mye ressurser som Norge, hadde jordas ressurser vært brukt opp allerede i april.

Derfor må vi redusere forbruket og bremse veksten. Oslo kommune bør bruke sin innkjøpsmakt til å bevege oss vekk fra bruk- og kast-samfunnet. De offentlig eide virksomhetene bør ikke lenger drives av profitthensyn. Hensyn til klima og biologisk mangfold bør være det sentrale formålet for selskaper og foretak kommunen eier, slik som Hafslund, Boligbygg og Oslo Havn.

Grønne arbeidsplasser

Når Amazonas brenner, er ikke det bare et internasjonalt spørsmål. Oslo kommune må trekke investeringer ut av alle fond og selskaper som bidrar til å ødelegge regnskogen. Oslo er en av Norges største innkjøpere, og må ikke kjøpe varer som ødelegger regnskogen, om det er tropisk treverk eller kjøtt og fisk som er laget på soya dyrket i Brasil.

Fellesskap fungerer, også i miljøpolitikken. Kommunene er en viktig fellesskapsarena der vi må kutte egne utslipp og gjøre det lett for alle å ta miljøvennlige valg. Oslo kommune må bidra til å bygge broen over til lavutslippssamfunnet gjennom å støtte nye grønne arbeidsplasser.

Skrinlegg E18 vestover

I Oslo arbeider Rødt blant annet for disse tiltakene:

  • Innføre tiltak for energisparing og fornybar energi (slik som sol og geotermisk energi) på alle kommunale bygg.
  • Tiltak som gjør det lettere for folk å redusere eget forbruk, slik som gratis byttebutikker, støtte til reparasjoner, og gratis utlån av verktøy og annet utstyr på bibliotekene.
  • Hensynet til naturen er viktigere enn hensynet til utbyggerne. Når byen bygges må hensynet til biologisk mangfold og matjord veie tyngst.
  • Stor park i Nydalen, på Ensjø og på Sukkerbiten. Strandlinja må ikke bygges ned.
  • Billigere kollektivtrafikk for alle, 3-timers varighet på enkeltbillett og gratis for barn opp til 13 år.
  • Stopp de store motorveiprosjektene inn til Oslo. Skrinlegg E18 vestover.
  • Oslo havn må prioritere å få mer gods sjøveien og videre på bane. Stopp cruisetrafikken.
  • 6-timersdag som setter fritid over forbruk.
Powered by Labrador CMS