Sommeren 2021 ble flere hus på Ramstadsletta revet i forbindelse med byggingen av nye E18. Prosjektsjef Tom Hedalen er usikker på konsekvensene av utsettelsen.
Sommeren 2021 ble flere hus på Ramstadsletta revet i forbindelse med byggingen av nye E18. Prosjektsjef Tom Hedalen er usikker på konsekvensene av utsettelsen.

E18 mellom Oslo og Bærum blir forsinket – Vegvesenet må få kontroll på kostnadene

Utbyggingen av nye E18 mellom Oslo og Bærum blir forsinket. Vegvesenet vet ikke hvor lenge. Årsaken er tre milliarder i økte kostnader.

Publisert

Veistrekningen skulle koste 12,2 milliarder 2021-kroner, men et nytt kostnadsanslag gjennomført av Statens vegvesen, viser at prisen har økt betydelig.

Veien mellom Ramstadsletta i Bærum og Nesbru i Asker er etappe to av tre på den nye E18. Veien skal følge samme trasé som i dag, men mellom Blommenholm og Slependen, altså forbi Sandvika, skal veien legges i en planlagt 3,6 kilometer lang tunnel.

Strekningen blir rundt tre milliarder kroner dyrere enn anslått så sent som i 2021. Det viser et anslag fra november 2022.

– Den store kostnadsøkningen, sammen med reduserte planmidler, gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en pressemelding.

Skulle stått ferdig i 2035

Han sier konsekvensene er uklare.

– Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over. Det må vi komme tilbake til.

Forklaringen på de økte kostnadene er ifølge Vegvesenet økte enhetspriser i markedet, underestimerte byggherrekostnader og for lav usikkerhet i tidligere kostnadsanslag.

Oslopakke 3-avtalen sto lenge i stampe, før Oslo og Viken ble enige.
Oslopakke 3-avtalen sto lenge i stampe, før Oslo og Viken ble enige.

Reguleringsplanen skulle etter planen være ferdig i 2023/2024, men nå er det usikkert når den vil være klar.

– Statens vegvesen ønsker ikke å fremme en reguleringsplan for et prosjektkonsept som ligger over den vedtatte rammen, sier Hedalen.

Hele den nye veistrekningen på 17 kilometer mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker skulle etter planen stå ferdig i 2035. Prosjektet ble i 2020 anslått å koste til sammen 60 milliarder kroner. Det meste, inntil tre firedeler, skal dekkes av bompenger.

SV og MDG vil droppe ny vei

Frp mener forsinkelsen delvis er regjeringens feil og sier dette er konsekvensene av villet politikk fra Støre-regjeringen.

– Dette burde ikke komme som noen overraskelse for en regjering som kutter milliarder i rammene til veibygging og planlegging, noe som igjen fører til at prosjekt etter prosjekt blir utsatt og med betydelige forsinkelser, sier Frps Frank Sve, nestleder i transportkomiteen, i en kommentar til NTB.

Mona Fagerås, transportpolitisk talsperson i SV, vil skrote hele prosjektet.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at regjeringen vil holde igjen på pengebruken til folk som sliter, men synes det er helt greit å kaste bort penger på en miljøfiendtlig motorvei, sier hun.

MDG i Oslo vil også kutte den nye motorveien.

– Oslo har lenge sagt at vi ikke ønsker denne motorveien inn til byen, og det er ikke lokal enighet om prosjektet, sier gruppeleder Eivind Trædal i Oslo MDG.

Ordfører tar det med ro

Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum tar nyheten fra Statens vegvesen med ro og kaller det hele udramatisk.

– Ekstra utredningsrunde for andre etappe av E18 under Sandvika er udramatisk. Jeg er faktisk glad for at Statens vegvesen adresserer denne utfordringen så tidlig i prosjektet. Slik får vi tid til å justere oss inn. Vi har dessverre eksempler på at kostnadssprekker oppdages altfor sent i byggeprosessen, sier hun.

Hammer Krog peker på at strekningen ikke skal bygges før nærmere 2030.

– Vi har god tid til å hente inn denne ekstra runden med kvalitetssikring. I fellesskap skal vi se billigere og bedre løsninger.

Hun sier første etappe av den nye veien fra Lysaker til Ramstadsletta er i rute.

– Prosjektet er i rute på med hensyn til tid og budsjett. I disse tider er det en gledelig melding, slår ordfører Hammer Krog fast.

Powered by Labrador CMS