DEBATT

— Som om vi ikke hadde nok drosjer som sto på tomgang i Oslo fra før, innførte regjeringen i 2020 et frislipp i drosjemarkedet, skriver artikkelforfatteren.
— Som om vi ikke hadde nok drosjer som sto på tomgang i Oslo fra før, innførte regjeringen i 2020 et frislipp i drosjemarkedet, skriver artikkelforfatteren.

- Regjeringens rasering av drosjenæringa er sosial dumping satt i system

— Regjeringens rasering av drosjenæringa strider med viktige prinsipper i den norske arbeidslivsmodellen og bidrar til mindre integrering og sysselsetting og større sosiale forskjeller i Oslo. Det er rett og slett sosial dumping satt i system.

Publisert

Noe av det første en ny regjering med Senterpartiet i spissen vil gjøre, er å kaste drosjereformen på historiens skraphaug.

Som om vi ikke hadde nok drosjer som sto på tomgang i Oslo fra før, innførte regjeringen i 2020 et frislipp i drosjemarkedet. Et løyve er nå snart like mye verd som en zimbabwisk dollar.

— Sjåførene brenner seg ut med 70-timers uker

Nå flommer nye aktører eid av investeringsfond og registrert i skatteparadis inn i Oslo med sjåfører til luselønn som selger turer til tap for å kapre markedsandeler.

Vi er vitne til en enorm overetablering i Oslo som ikke er holdbar verken for sjåførene, bunnlinja til selskapene, klima og miljø eller forbruker.

Uten fast lønn eller antallsbegrensning er det klart at det blir et kappløp mot bunnen for å drive rovdrift blant sjåførene. I stedet for å stille sterkere krav til aktørene i markedet om å betale skatt til Norge, kompetanse til de ansatte, bedre lønns- og arbeidsvilkår, ser vi snarere det motsatte.

Sjåførene brenner seg ut med 70-timers uker til luselønn. For Senterpartiet er dette uakseptabelt. Drosjesjåfører skal ha en lønn til å leve av.

— Sp vil starte gjenreisinga av norsk arbeidsliv

Gjennom åtte år med Høyre og støttepartiet Frp har regjeringa gang på gang iverksatt reformer som går til frontalangrep på folks lønn, pensjoner og arbeidsvilkår - noe som igjen kaster folk ut i ledighet.

Drosjenæringa i Oslo har lenge vært en integreringsmotor. Innvandrere med lite relevant eller anerkjent kompetanse fra hjemlandet har fått muligheten til å være egen sjef, tjene en anstendig lønn og bidra til fellesskapet.

Nå melder mange om en uholdbar lønn og mange går inn i arbeidsledighet.

For å redusere forskjellene i Oslo og gi folk trygghet i hverdagen må vi ha et arbeidsliv med gode arbeidsvilkår som gir folk en lønn til å leve av.

Vi i Senterpartiet ønsker å starte gjenreisinga av norsk arbeidsliv med å rydde opp i drosjenæringa dersom vi får velgernes støtte i september.

Powered by Labrador CMS