Det Norske Videnskapakademiet i Drammensveien 78 er tegnet av arkitekt Herman Major Backer. Bygningen forteller en historie om byutvikling og samfunnsforhold på slutten av 1800-tallet.
Det Norske Videnskapakademiet i Drammensveien 78 er tegnet av arkitekt Herman Major Backer. Bygningen forteller en historie om byutvikling og samfunnsforhold på slutten av 1800-tallet.

Riksantikvaren vil frede Det Norske Videnskaps-akademi

Riksantikvaren har sendt forslag om fredning av Den Norske Videnskapsakademiet i Drammensveien 78 på høring. Nå kan alle si sin mening om fredningen frem til 24. januar. — Vi har faktisk fredet svært få slike anlegg tidligere i Norge.

Publisert

– Denne eiendommen er et prakteksemplar på stilarten historisme, sier riksantikvar Hanna Geiran i en kunngjøring.

Forslaget om fredning gjelder både fasader, deler av interiørene samt blant annet hageanlegget. Eiendommen har store arkitektoniske og kulturhistoriske verdier, og Vitenskapsakademiet er av nasjonal verdi. Den består av hovedhuset, stall, hage med forplass og gårdsrom, samt gjerdeanlegg ut mot Drammensveien.

– Noen liker å kalle det bløtkakearkitektur fra 1800-tallet, men Drammensveien 78 er et viktig eksempel på historismen som stil i Norge. Vi har faktisk fredet svært få slike anlegg tidligere i Norge, og Videnskapsakademiet fyller derfor et tomrom på fredningslisten.

Forteller en historie om byutivkling

I dag er bygningen eid av Det Norske Videnskapsakademi. Stiftelsen har som formål å fremme vitenskap i Norge, og er blant annet kjent for sine høythengende priser som Abelprisen i matematikk og Kavliprisen. Fredningen skal ikke være til hinder for utvikling av Det Norske Videnskapsakademiets virksomhet.

Hovedhuset er tegnet av arkitekt Herman Major Backer og ble oppført som bolig for statsråd Hans Rasmus Astrup med familie i 1887. Bygningen forteller en historie om byutvikling og samfunnsforhold på slutten av 1800-tallet.

I andre halvdel av 1800-tallet økte befolkningen dramatisk, og løkkelandskapene rundt hovedstaden ble «spist» opp av byutvidelser med leiegårder og helårsvillaer. De rikeste borgerne bygde seg villaer med frodige hager bak slottet, i Homansbyen, langs Oscars gate og Josefines gate og utover på Drammensveien.

Christiania utviklet seg fra å være en småby til å bli en moderne hovedstad. Villaen er i tillegg et sentralt arkitekturmonument som dokumenterer arkitekturhistorien og historismen som stil i Norge, og er et betydelig verk av arkitekt Backer.

Høring frem til 24. januar

Alle som vil kan si sin mening. Etter høringen skal Riksantikvaren gjennomgå og vurdere innspillene som kommer inn, før fredningssaken skal legges frem til politisk behandling i Oslo kommune. Til slutt er det Riksantikvaren som vedtar fredning.

Powered by Labrador CMS