Tre av de frivillige organisasjonene som ikke har fått innvilget fritak fra eiendomsskatt i Oslo er Det Norske Bibelselskap, Søndagsskolen Norge og Foreningen Norden. Foto: PxHere
Tre av de frivillige organisasjonene som ikke har fått innvilget fritak fra eiendomsskatt i Oslo er Det Norske Bibelselskap, Søndagsskolen Norge og Foreningen Norden. Foto: PxHere

– Forskjellbehandling? To av tre organisasjoner i Frivillig Norge som må betale eiendomsskatt i Oslo er kristne

Svært mange kommuner som innfører eiendomsskatt gir fritak for frivillige organisasjoner. Det gjør også Oslo kommune, med noen prinsippløse unntak.

Publisert Sist oppdatert

I eiendomsskatteloven paragraf sju åpnes det for at kommuner som innfører eiendomsskatt kan gi unntak for eiendommen til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommuner, fylker eller stat.

De fleste kommuner som innfører eiendomsskatt velger å gi fritak for frivillige organisasjoner, så lenge det dreier seg om bygninger som ikke brukes til å drive kommersiell aktivitet. Det er det gode grunner til.

Frivillige organisasjoners aktiviteter i Oslo fører til en masse positive bieffekter for samfunnet, både på lokalt og nasjonalt nivå. De skaper møteplasser, bidrar til inkludering og gir demokratitrening og tilhørighet til lokalmiljøet. Et flertall av representantene i Oslo bystyre er tilsynelatende enige i dette, da de har innvilget fritak for eiendomsskatt for en rekke frivillige organisasjoner.

Fritaket gjelder ikke alle

Problemet er bare at dette ikke gjelder alle. Blant dem som ikke har fått innvilget fritak finner vi tre av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner, henholdsvis Det Norske Bibelselskap, Søndagsskolen Norge og Foreningen Norden.

Det prinsipielle spørsmålet er om bystyrets flertall mener at kun noen former for frivillighet er til gagn for kommunen. Det vitner enten om dårlig innsikt i hva frivillig sektor er eller innebærer en smal definisjon av hva det vil si å gagne.

Offentlig rangering av frivilligheten

Det er verdt å minne bystyrets flertall om at det er bred partipolitisk enighet i Norge om at frivilligheten bør være fri. Dersom man skattlegger noen få organisasjoner, sier det seg selv at disse organisasjonene får mindre rom til å utvikle seg på egne premisser og i tråd med egne formål. Dette til tross for at disse organisasjonene bidrar til de samme bieffektene som nevnt ovenfor.

Dersom vi så for oss at bystyrets prinsippløse metodikk ble anvendt på andre områder, ville vi få en offentlig rangering av frivilligheten som til syvende og sist undergraver muligheten for en fri frivillig sektor. Bystyret bør derfor tenke seg om en gang til og omgjøre vedtakene, dersom organisasjonene bestemmer seg for å klage.