Byåd Omar Samy Gamal (SV) er oppttat av å skape trygghet for alle som ferdes i området. Foto: Sturlason
Byåd Omar Samy Gamal (SV) er oppttat av å skape trygghet for alle som ferdes i området. Foto: Sturlason

– Nå starter jeg arbeidet med en handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger

Vi trenger en handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger for lettere å se kommunens virkemidler i sammenheng og for å styrke innsatsen mot hat, intoleranse, rasisme og homofobi.

Publisert

«Mennesker hater hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hverandre fordi de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi de ikke har kontakt med hverandre. De har ingen kontakt med hverandre fordi de lever adskilt».

Dette sa Martin Luther King jr. for 57 år siden. Det er dessverre like aktuelt i dag.

Mangfoldet i Oslo er vår største styrke. Men samtidig preges Oslo av til dels ekstreme forskjeller, i makt, muligheter og rikdom. I en tid med store samfunnsendringer og økende ulikhet, ser vi en samfunnsdebatt som blir stadig mer polarisert. Baksiden av sosiale medier-medaljen er algoritemestyrte diskusjoner som egger til konfrontasjoner og konspirasjonsteorier, heller enn til opplysning og forståelse.

Falske nyheter gir grobunn til netthets, og terskelen for å komme med hatefulle ytringer på nett virker lavere enn før. Og vi vet at ord former holdninger, og holdninger former handlinger. Økningen i hatkriminalitet mot personer på grunn av seksuell orientering, funksjonsevne, kjønn, kjønnsuttrykk, etnisitet eller religion må bekjempes.

Rasismen lever

Det går ikke mange ukene mellom hver gang vi blir minnet om at en slik pris trengs. I september mobiliserte et samlet lokalsamfunn sin motstand mot SIAN på Tøyen torg. Budskapet ble overdøvet av sang, musikk, taler og sykkelhorn.

Regjeringskvartalet er et fysisk arr i byen vår, en daglig påminnelse om hva hat kan føre til.

Oslo er en mangfoldig by med over 200 nasjonaliteter. I dag opplever ulike minoriteter at strukturelle forhold fører til at de systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen. Disse mekanismene er vanskelige å oppdage for den som ikke selv blir utsatt.

Byrådet sier derfor i byrådserklæringen at vi aktivt vil bekjempe enhver form for diskriminering, rasisme, trakassering, frihetsberøvelse og undertrykkelse. Det er ingen plass til rasisme, nynazisme, antisemittisme eller hat i vår by. Byen vår skal være en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier.

Innsats mot hatefulle ytringer

Derfor starter jeg nå arbeidet med en handlingsplan om en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Vi trenger en slik plan for lettere å se kommunens virkemidler i sammenheng, og for å styrke innsatsen mot hat, intoleranse, rasisme og homofobi.

Denne skal omhandle blant annet ytringsrett. Alle har ytringsrett. Den må vi bruke! Vi politikere, og ansatte på alle nivåer i Oslo. Vi vet hvilke verdier vi står for og som folk i Oslo har stemt for - og som vi er villige til å kjempe for.

I planen skal vi også styrke vernet mot diskriminering og oppfølgingen av ofrene for diskriminering. Det vil vi gjøre ved å samarbeide enda bedre med sivile aktører og kunnskapsmiljøer på feltet, samt se på hvilke verktøy vi som kommune har for å bekjempe diskriminering.

Vi må forsvare tryggheten vår

I tillegg skal vi kartlegge art og omfang av diskriminering i Oslo. Her trenger vi mer kunnskap for å kunne finne de riktige tiltakene.

Oslo Extra Large - en by for alle har siden 2001 symbolisert Oslo kommunes mangfolds- og integreringsarbeid. Prinsippene som ligger til grunn for Oslo Extra Large forteller tydelig at kampen mot nazisme, rasisme og intoleranse må kjempes hver eneste dag. Det handler om å verne våre mest sentrale verdier: demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet.

Powered by Labrador CMS