KJERSTI GÅR I MOSKÈEN

Og etter å ha lært at det er mannens og ikke kvinnens ansvar å sørge for at familien har mat på bordet, så spiser vi mat tilberedt av Aji Bajen Gillen (til venstre) og Aji Jarrie Garjo.
Og etter å ha lært at det er mannens og ikke kvinnens ansvar å sørge for at familien har mat på bordet, så spiser vi mat tilberedt av Aji Bajen Gillen (til venstre) og Aji Jarrie Garjo.

I den gambiske moskeen på Lindeberg. Hva sier islamske skrifter egentlig om kjønnsroller?

– I islam, i motsetning til i kristendommen, har ikke Eva skyld i å ha lurt Adam på noen måte. Adam var ulydig og har skyld i det selv. Eva også. Vårt håp ligger i å be om tilgivelse. I islam var det ingen som døde for våre synder. Vårt håp ligger i angeren.

Publisert

Ethvert eldre menneske er et bibliotek, sier Imam Saidy, og legger til at unge kan lære mye av å rådføre seg med de som har levd her på jorden litt lenger. Og i den ånden så åpner vi arrangementet Imams Corner.

De eldste av begge kjønn i forsamlingen får si noen ord og gi møtet sin velsignelse. En viktig gambisk tradisjon.

Kvinnene har tatt initiativ til denne samlingen

Det er moskeens kvinner som har bedt om og som organiserer denne kvelden. Imams corner er en serie hvor moskeens medlemmer av begge kjønn møtes og får stille spørsmål om ulike temaer de lurer på innen islamsk lære. Og etterpå vil alle komme sammen og dele et felles måltid.

Eller ikke helt, i dag skal de være strenge og strukturerte hva måltidet angår. Alle må spise på anvist plass og ingen får virre rundt med maten. Om bare to dager er det nemlig ID-feiring, og i morgen skal moskeen vaskes og ryddes.

Imam Saidy er kunnskapsrik og pedagogisk. I Daru Salaam moskéen snakker man i tillegg engelsk, noe som gjør det enkelt å følge med og forstå.
Imam Saidy er kunnskapsrik og pedagogisk. I Daru Salaam moskéen snakker man i tillegg engelsk, noe som gjør det enkelt å følge med og forstå.

Er musikk haram?

Før vi kommer i gang med det vi egentlig skal snakke om i dag, så rekker en ung kvinne opp hånden og spør et spørsmål jeg har sett blitt spurt av mange før henne. «Noen sier at musikk er haram (forbudt) i islam, stemmer det?

Da Muhammed kom til Medina, så ble han ønsket velkommen med sang, svarer Imam Saidy. Musikk er en del av islam, og musikk er ikke i seg selv haram eller halal (forbudt eller tillatt). Det er musikkens kontekst og innhold som avgjør om musikk er halal eller haram. Ikke om det er musikk eller ikke.

La meg svare slik som en marokkansk imam gjorde for mange år siden, da han ble spurt om kino var haram eller ikke. Det som er haram på kino, er haram, og det som er halal på kino, er halal, var hans svar. Og akkurat slik er det med musikk også.

Det i musikk som promoterer handlinger som er haram, er haram, og det som promoterer handlinger som er halal, er halal. Vi her, vi er alle sufier, og vi vet at det finnes mye religiøs musikk i islam.

Og jeg smiler. I århundrer så har grioter i Vest Afrika formidlet både religiøs tro og tradisjon gjennom nettopp musikk. En rik arv som ofte har fått meg til å ønske at jeg forsto mer wollof enn jeg faktisk gjør.

Sufisme og Gabriels hadith

Imam Saidy fortsetter: En ukjent mann i hvit lang ullkappe, uvanlig ren og velstelt med kullsvart hår og skjegg satt en dag foran profeten. Fortell meg om islam, sa mannen:

Islam krever at du skal si at Allah er den eneste Gud og at Muhammed er hans profet, svarte profeten. I tillegg skal du be fem ganger om dagen, betale zakat, overholde fasten og dra på pilegrimsreise dersom du oppfyller vilkårene for det.

Du har talt sant, sa mannen i den lange ullkappen. Fortell meg nå om iman (tro):

Du skal bekrefte din tro på Allah, på hans engler, hans bøker, hans profeter, på dommedag og på det guddommelige skillet mellom det gode og det onde, svarte profeten.

Du har talt sant, svarte mannen i den hvite ullkappen igjen. Fortell meg så om al ihsan. (kunsten å utøve gode gjerninger):

Det å tilbe Gud som om du ser ham, for selv om du ikke ser ham, så ser han alltid deg, det er al- ihsan svarte profeten.

Og det er der, i adferdsaspektet, al-Ihsan, at du finner sufismen. I tasawwuf, i kunsten å bli og å være, der finner du også musikk som er legitim i islam, sier Imam Saidy, og jeg er glad for å ha fått hans forklaring. Musikk er legitim i islam, om den leder deg til det som er godt, og musikk er haram i islam, om det leder deg ned en vei som er dårlig.

Moskéens eldste av begge kjønn gis ordet før programmet begynner. Fra venstre: Katty Sosseh, Bajen Gillen og Fatou Gaye.
Moskéens eldste av begge kjønn gis ordet før programmet begynner. Fra venstre: Katty Sosseh, Bajen Gillen og Fatou Gaye.

Familien er den primære byggeklossen

Men vi skulle ikke snakke om musikk. Vi skulle snakke om familieverdier i islam. Og nå er vi i gang. Og vi begynner med begynnelsen. Skapelsesberetningen. Adam alene og ensom i paradiset. Gud visste at Adam, som den eneste menneskelige skapningen, var ensom, sier Imam Saidy.

Mens Adam sov, så skapte Gud derfor Hawa (Eva) av ett av ribbeinene hans. Og Adam følte seg hjemme med henne. Men Gud formante Adam at før han kunne være sammen med Eva, så måtte han gi Hawa det hun fortjente. Og mange sier at dette er opphavet til tradisjonen med å betale medgift.

Ekteskapet er både en profetisk tradisjon og en sosial kontrakt, fortsetter Imam Saidy. Ekteskapet er hellig og en måte å tilbe gud på. Begge er like ansvarlige og begge vil, i henhold til sine gjerninger, motta belønning på like vilkår.

I Ullern kirke lærte jeg at slangen lurte Eva og at Eva så igjen lurte Adam til å spise av eplet. I islam så har ikke Eva skyld i å ha lurt Adam på noen måte. Adam var ulydig og har skyld i det selv. Eva også. Og vårt håp ligger i å be om tilgivelse, fortsetter imamen. I islam var det ingen som døde for våre synder. Vårt håp ligger i angeren.

Kjønnsroller og ansvar

Det med ulike roller er først og fremst en praktisk innretning, sier imamen. I islam er man ikke tildelt en fast rolle i familien etter hvilket kjønn man har. De ulike rollene er først og fremst en praktisk innretning og tradisjon.

For eksempel når man ser på islamske skrifter så har ikke kvinner ansvaret for å lage mat. Ikke egentlig. Om vi leser det som står i skriften, så ser vi at det står at det er mannen som har ansvar for å fremskaffe mat til sin familie. Heldigvis er vi i praksis så heldige at kvinnene har valgt å hjelpe oss, ler imamen og forsamlingen ler med ham.

Det som er klart, er at roller og ansvar er gitt for å gjøre livet for familien enklere. Slik at vi kan hjelpe hverandre til å leve gode og rettvise liv. Menn er gitt et større ansvar enn kvinner og kvinner er gitt en større beskyttelse enn menn.

Den dype kjærligheten

Gud har plantet Al Wadud, den dype, dype kjærligheten i kvinnen, fortsetter imamen. Og i mannen har han plantet Al Rahman, den dype medfølelsen. Og om dette samspillet får utvikle seg, så er dette det beste et barn kan bli født inn i.

Om du ønsker deg stor suksess i livet, så ikke se på fysikk, på rikdom eller på status. Velg deg den ektemaken som har den beste karakteren. Bruk tid på å observere en mulig ektemake. Lær deg hvordan han er.

I dag går vi ofte bort fra de verdier vår religion lærer oss. Vi er for materialistiske, og det skaper problemer for oss alle. Når vi glemmer våre verdier så bringer vi ondskap inn i verden.

Hvem har mest makt?

Lærerikt og hyggelig å besøke Daru Salaam Moskéen på Lindeberg. Her sammen med Omar Drammeh, leder av Gambian Association in Oslo.
Lærerikt og hyggelig å besøke Daru Salaam Moskéen på Lindeberg. Her sammen med Omar Drammeh, leder av Gambian Association in Oslo.

Mannens rolle i en familie kan sammenlignes med takets rolle i en bygning, fortsetter imamen. Taket holder bygningen sammen og gir det beskyttelse. Dette er mannens jobb. Mannen skal ta ansvar og lede sin familie, men islam har lært oss at lederen er tjeneren og tjeneren er lederen.

Mange menn misforstår sin rolle og tror at mannen er bedre enn kvinnen. Dette er feil. Men mannen er gitt mer ansvar enn kvinnen. Mer jobb!

Kvinnen er pilaren i bygget. Hun gir støtte, slik at veggene og taket ikke faller sammen.

Mannen er kanskje gitt rollen som statsoverhode, men kvinnen har i så fall rollen som statsminister. Og hvem av de to er egentlig da gitt mest makt, sier imamen og ser smilende ut over forsamlingen sin.

Om dere skal gi sønnene deres ett råd med på veien, kjære fedre. Lær dem å ha medfølelse for kvinner.

Hvor står vi?

Profeten behandlet sine koner forbilledlig. Han laget mat og gjorde husarbeid. Han lot dem aldri bære tunge ting. Han lot ikke engang sine følgesvenner bære reisevesken sin når de var på reise. Eieren av vesken er den som er mest egnet til å bære den, sa profeten. Hvor står vi?

Tjen din familie. Hjelp din kone. Du kan ikke være et godt statsoverhode om du ikke engang hjelper din egen kone. Husk at det er mannens ansvar å sørge for at familien har mat å spise. Det er tradisjonen og ikke religionen som gjør at kvinner står for matlagingen.

Når mannen påtar seg rollen som forsørger og kvinnen påtar seg rollen som den som tar hovedansvar for hus og hjem, så er dette en frivillig ordning. Det er på ingen måte tvang. Roller er ment for å gjøre livene våre bedre og enklere. De må ikke misbrukes.

Powered by Labrador CMS