DEBATT

— Daniel Kjørberg Siraj har mistet medlemmenes tillit og gjennomført flere omdiskuterte handlinger på vegne av Obos, skriver artikkelforfatteren.
— Daniel Kjørberg Siraj har mistet medlemmenes tillit og gjennomført flere omdiskuterte handlinger på vegne av Obos, skriver artikkelforfatteren.

- Daniel Kjørberg Siraj må beklage til medlemmene. Så må han gå av som Obos-sjef

— Jeg har vært medlem av Obos siden 28. oktober 2014. Men jeg har aldri fått et brev eller en innkalling til et møte, arrangement eller en fest fra Obos. Hvorfor snakker jeg om mitt medlemskap akkurat nå?

Publisert

Fordi det som allerede har kommet opp i medier som omhandler Obos sine handlinger, er jeg blitt mer nysgjerrig på hvordan fungerer en styringsform som Obos bruker i praksis.

Er den demokratisk, rettferdig og akseptabelt? Er medlemmene involvert i handlingene som har begått under den nåværende ledelsen? Disse spørsmålene er ikke jeg som alene stiller på, men mange menge andre har stilt.

— Et kooperativ eies av medlemmene

Dersom NRK ikke hadde avslørt at Obos-bygningen på Ulven som ble solgt til et utleieselskap kunne jeg ikke blitt orientert om saken. Jeg har jo egentlig ingen deltakelse i Obos sine styringsformene.

Selv om over 500.000 medlemmer er de faktiske eierne av Obos, klarer ledelsen ikke å involvere medlemmene i en demokratisk prosess. I Ulven-saken ser vi at det var bare en budgiver. Her er det naturlig å stille spørsmål om integritet, profesjonalitet og man kan si også nepotisme som kunne ha påvirket av denne saken.

Jo, vi vet at 70 prosent jobbansettelser går via nettverk og kjennskap i landet vårt. Men i Obos kan man ikke gjøre det samme som ansettelsesprosess da dette er et kooperativ som eies av medlemmene.

— Et kooperativ er ikke for profitører

Konsernsjef i Obos, Daniel KJørberg Siraj, fikk cirka 4,6 millioner i årslønn i 2018. Er den lønnsveksten rimelig, hensiktsmessig og hvem har bestemt det? Er det vanlige medlemmer eller konsernsjef og hans team? Medlemmene må også betrygges om at organisasjonen er basert på medlemskap og at alle medlemmer betaler kontingent.

Obos er stiftet med tanke på å bygge rimelige boliger for hussøkende medlemmer og for dem som ikke har mulighet til å komme i det vanlige boligmarkedet. Tanken bak organisasjonen er en kooperativ metode som skal hjelpe medlemmene først. Ikke en modell for profitører.

— Alle må få delta på generalforsamling

Det bør konsernsjef Daniel Kjøberg Siraj beklage til Obos-medlemmene og gå av. Han har mistet medlemmenes tillit og gjennomført flere omdiskuterte handlinger på vegne av Obos. Som for eksempel Ulven-saken.

Alle medlemmene har rett til å være involvert i demokratiske prosess foran generalforsamling. Jeg tenker på at den oppsatte datoen for generalforsamling bør stanses og reorganiseres på nytt ved å involvere alle medlemmene slik at tilliten gjenopprettes.

Alle medlemmene får da muligheten til å bli involvert i generalforsamling, og er med på en helt nødvendig i demokratisk prosess. Som er ryddig og hensiktsmessig.

Powered by Labrador CMS