Ruter sine busser og trikker holder sine framdører på grunn av koronavirus utbruddet i Oslo. Dette for å verne sjåførene mot eventuell korona smitte.
Ruter sine busser og trikker holder sine framdører på grunn av koronavirus utbruddet i Oslo. Dette for å verne sjåførene mot eventuell korona smitte.

Flere klager på fulle busser ved skolestart. - Færre reisende enn normalt, sier Ruter.

Skolestarten har ført til at mange har klaget på fulle busser den siste uken. Spesielt i Østfold har det vært ille. Men i Oslo melder ruter at bussene har færre reisende enn normalt.

Publisert

I Østfold er det flere reisende enn på samme tid i fjor, skriver VG.

– Folk følger ikke rådene om å bruke alternativ transport. Og i og med at fremre dør er låst oppfatter folk det som om det er gratis å kjøre buss, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Han sier kapasiteten er sprengt og oppfordrer folk om å bruke alternativ transport.

I Oslo melder Ruter at det generelle inntrykket etter den første uken med skolestart er at færre reiser kollektivt enn normalt, men at det på enkelte avganger kan være en utfordring.