Color Fantasy på Filipstad. 29. april 2018. Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons
Color Fantasy på Filipstad. 29. april 2018. Foto: Kjetil Ree / Wikimedia Commons

– Vi foreslår at ferge- og cruiseaktivitetene flyttes og at det tenkes helt nytt for Filipstad

Byrådets plan tar ikke hensyn til at fergetrafikken kan komme til å havne et annet sted når kontrakten mellom Oslo Havn og Color Line går ut i 2036.

Publisert

Byrådet har nylig lagt frem en revidert plan som vil gjøre Filipstad høyere, tettere og mørkere enn planen som ble lagt frem i 2012.

Venstre vil ha utbygging på Filipstad av boliger, park og strand langs hele strandlinjen, plass til næringsvirksomhet og ny grunnskole. Vi vil flytte fergeterminalen og ikke legge opp til mottak av cruiseskip.

Venstre vil ikke ha så tett og høy utnyttelse av dette store byutviklingsområdet. Venstre vil derimot utnytte området den dominerende ferjeterminalen tar i dag, til utbygging av boliger og næring, samt en videreføring av grøntdragene fra parken Tinkern og fra Frognerstranda.

Fergeanløpet bør flyttes

Byrådets fremlagte plan inneholder en betydelig utvidelse av utnyttingen på Filipstad for å finansiere en forlengelse av Operatunnelen til 2,8 milliarder kroner. Planen tar ikke hensyn til at fergetrafikken i fremtiden kan komme til å havne et annet sted når kontrakten mellom Oslo Havn og Color Line går ut i 2036.

Det vil være synd dersom denne sjansen til opprydding i havneområdet forspilles, når muligheten er til stede for å gjøre hele Filipstad til et attraktivt område for alle i byen – med sammenhengende grøntdrag, strandpromenade, badestrand og aktivitetsområder på vann og på land.

Byrådets forslag til områdeplan er lagt frem uten oppdaterte plantegninger, og det er ingen illustrasjoner som viser hvordan fergeterminalen med høyhus vil dominere fjord- og landskapsbildet med sine 40 til vel 60 meter høye bygninger i vannkanten!

Stort press på dagens arealer

Venstre vil utvikle Oslo med kvalitet. Oslo er en fantastisk by, med fjordene, parkene, elvene og Marka. Det skal være like godt å bo i Oslo i fremtiden. Etter hvert som byen fortsetter å vokse, legger det et stort press på tilgjengelige arealer for folket.

Vi mener Oslo må utvikles med høy kvalitet både i arkitektur, uteområder og sosial boligutvikling i denne planen. Derfor vil Venstre foreslå å legge opp til at ferge- og cruiseaktivitetene flyttes og at det tenkes helt nytt for Filipstad både i forhold til kvartalsstruktur, tetthet, høyder, grøntområder mellom bygningene og langs sjøen, trafikk, kollektivtransport og attraktivitet for hele byens befolkning.

Vi tror at Oslo kan ta imot mange nye innbyggere uten at byen blir dårligere å bo og leve i, men da må vi stille krav om å ta vare på og utvikle byen med respekt for de nabolag og særpreg byen har i dag.

Powered by Labrador CMS