DEBATT

— Å bli utsatt for passiv røyking er forbundet med helserisiko, også utendørs, skriver Kreftforeningen.
— Å bli utsatt for passiv røyking er forbundet med helserisiko, også utendørs, skriver Kreftforeningen.

— Vi kan se frem til mer tid ute, på stranda, lekeplassen eller på uteserveringa. Alle disse stedene med fare for å bli utsatt for røyk

— Å bli utsatt for passiv røyking er forbundet med helserisiko, også utendørs. Nå har mange restauranter skapt røykfrie uteserveringer. Kreftforeningen ser med glede på initiativet. Oslo blir bedre uten røyk, skriver Kreftforeningen.

Publisert

PSnart kommer sommeren. Sola. De varme, fine dagene og de lange nettene. Vi kan endelig kose oss ute, og en mye etterlengtet servering er åpnet i Oslo.

Vi lengter etter å være sosiale igjen, og med sommeren fremfor oss kan vi se frem til mer tid ute, enten på stranda, lekeplassen, i båten, i parkene eller på uteserveringa. Alle disse plassene med fare for å bli utsatt for røyk.

— Bidrar til å redusere røyking

Å bli utsatt for passiv røyking er forbundet med helserisiko, også utendørs. Nå har mange restauranter i Norge og Oslo på eget initiativ skapt røykfrie uteserveringer. Kreftforeningen ser med glede på initiativet og vet at røykfrie uteområder bidrar til å redusere røyking, samtidig som det gjør at færre begynner å røyke - og at flere lykkes i å slutte.

— Røykeloven skjermer barn

Røykfrie uteområder er naturlige skritt mot et mer røykfritt samfunn. Det ville bety at vi som innbyggere kan slippe å bli utsatt for passiv røyking når vi for eksempel venter på bussen, er på stranden, søker ly under et tak eller venter foran et inngangsparti. At barn i Norge får røykfrie lekeplasser, idrettsplasser og andre områder der de oppholder seg. Tobakksloven sier at barn har rett til et røykfritt miljø, men dette er ikke sannheten i dag. Hva skulle til for å få Oslo røykfritt?

Et eventuelt vedtak om et røykfritt Oslo ville sikkert skapt mye oppmerksomhet og skapt debatt. Akkurat som da Dagfinn Høybråten innførte en nasjonal røykelov i 2004. Over natten ble det forbudt å røyke inne; på kafeer, restauranter eller puber. Det ble et ramaskrik uten like, men hvem vil vel tilbake til slik det var for 16 år siden? I dag er det rart å tenke på at det har vært lov å røyke på restauranter og puber - fly og tog.

— Jobber for et tobakksfritt samfunn

Om noen år vil vi tenke det samme når det gjelder busskur: Tenk at det var lov å røyke i et busskur, mens vi sto der tett sammen og ventet på bussen.

Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn. Røyking er den viktigste enkelt-årsaken til kreft i Norge. Røyking er også hovedårsaken til lungekreft, kreftformen som tar flest liv. I Norge dør nesten 6000 personer av tobakksrelaterte sykdommer hvert år.

Barn og unge fortjener et særlig vern mot røyk, og spesielt passiv røyking. I Norge dør flere hundre personer hvert år av sykdom som skyldes passiv røyking, og fortsatt utsettes anslagsvis 100.000 barn under 14 år for passiv røyking daglig.

— Et liv uten kreft

Å gjøre busskur, friområder, lekeplasser, uteservering, idrettsarenaer og gågater røykfrie er et viktig grep for å bedre folkehelsen, samtidig som kommunen blir bedre for barn og unge, og færre begynner å røyke.

Mens vi venter på at Stortinget skal innføre nasjonale lover for røykfrie uteområder, jobber Kreftforeningen for å påvirke og opplyse. Vår omverdenundersøkelse fra 2020 viser at et stort flertall av befolkningen er enig i at det bør være røykeforbud på lekeplasser (ni av ti), idrettsarenaer og kollektivholdeplasser (åtte av ti), offentlige badeplasser, konserter, festivaler og uteservering (sju av ti).

Vi har stor støtte i folket, og folket har talt. Nå må politikerne våkne. Vi ønsker ikke bare et tobakksfritt samfunn, men også et liv uten kreft.

Powered by Labrador CMS