Naboer til Olafiagangen på Grønland ønsker å få en leke- og aktivgitetspark i området. Nå har de også bydelens politikere med på laget. Foto: Christian Boger
Naboer til Olafiagangen på Grønland ønsker å få en leke- og aktivgitetspark i området. Nå har de også bydelens politikere med på laget. Foto: Christian Boger

Naboene til Olafiagangen får støtte fra bydelspolitikerne, som også vil ha aktivitetspark for barn og unge

Kommunen foreslår mathall ved Olafiagangen på Grønland. Mens naboene vil ha aktivitetstilbud for barn og unge. Nå støtter bydelspolitikerne naboene ønske om aktivitets- og lekeparken "SuperGrønland".

Publisert

I forrige uke kunne VårtOslo fortelle at kommunen ved bymiljøetaten, etter en konseptvalgsutredning, går inn for å revitalisere Smalgangen og Olafiagangen på Grønland gjennom bygging av en mathall.

Dette har nærmiljøet reagert sterkt på. Mange av beboerne i området ønsker seg heller et aktivitetstilbud for barn og unge. Et område som i dag er preget av narkotikaomsetning, trafikk og parkeringskaos.

Olafiagangen sett mot nord og Lakkegata fra utløpet av gaten Smalgangen. Foto: Wikimedia Commons / Helge Høifødt
Olafiagangen sett mot nord og Lakkegata fra utløpet av gaten Smalgangen. Foto: Wikimedia Commons / Helge Høifødt

Nå kommer politikerne i Gamle Oslo støttende til i naboenes kamp. I møtet i bydelens byutviklingskomité forrige onsdag, gikk lokalpolitikerne inn for å be kommunen og bymiljøetaten endre mening i saken.

— Attraktiv aktivitetspark

Leder for byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Steinar Heldal (SV), mener barn og unge må få et aktivitetstilbud i Olafiagangen. Foto: Oslo SV
Leder for byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Steinar Heldal (SV), mener barn og unge må få et aktivitetstilbud i Olafiagangen. Foto: Oslo SV

— Vi mener man må gå videre med konseptet SuperGrønland. Dette gjenspeiler hva barn og unge på Grønland har etterlyst. Bydelen  trenger flere trygge møteplasser og aktivitets- og lekeområder for barn og unge, sier leder i byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo, Steinar Heldal (SV).

— Vi ønsker at Olafiagangen skal få en av Oslos mest attraktive aktivitets- og lekeparker. Vi ber om at prosjektet realiseres raskt, sier Heldal.

Det var SV og Heldal som sammen med sine kolleger fra Arbeiderpartiet, MDG og Rødt, fremmet forslaget i komitémøtet. Helt avvisende til en slags mathall i området er lokalpolitikerne likevel ikke.

— Bydelsutvalget er positive til matutsalg som en bi-funksjon for å støtte opp under positiv aktivitet på området også på kveldstid. Men dette er under forutsetning av at et matutsalg blir underordnet hovedkonseptet for barn og unge, og at det har en klar ikke-kommersiell profil, uttaler byutviklingskomitéen.

— Og at det baseres på lokalt, sosialt entreprenørskap eller etableres som ungdomsarbeidsplasser, heter det i vedtaket fra komiteen.

Ønsker aktivitet hele døgnet

Ett av hovedargumentene fra bymiljøetaten mot en leke- og aktivitetspark er frykten for at dette vil generere lite aktivitet i området på kveldstid.

Dette er en utfordring lokalpolitikerne mener må tas på alvor.

— Det må arbeides særskilt med hvordan konseptet kan bidra til å skape ønsket og god aktivitet også på kveldstid, mener byutviklingskomiteen.

Vekk med biler og narkosalg, mener både naboer, bydelspolitikerne og bymiljøetaten. Men naboer og lokalpolitikerne vil ha aktivitetspark. Mathall, foreslår etaten. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Vekk med biler og narkosalg, mener både naboer, bydelspolitikerne og bymiljøetaten. Men naboer og lokalpolitikerne vil ha aktivitetspark. Mathall, foreslår etaten. Foto: Tarjei Kidd Olsen

For å få til aktivitet også på kveldstid, mener bydelspolitikerne i Gamle Oslo at en løsning kan være å opprette et slags samfunnshus som en del av prosjektet.

— Bydelsutvalget mener SuperGrønland trenger en form for samfunnskafé eller lignende kveldsåpent tilbud, som kan sikre varierte aktiviteter og fasiliteter som møtelokaler for frivillige lag og foreninger og toaletter.

— Her er det naturlig å se til andre steder rundt i byen som for eksempel samfunnshuset på Sagene og det de har fått til der, understreker de folkevalgte.

Innstillingen fra byutviklingskomiteen behandles av bydelsutvalget torsdag 17. oktober.

Powered by Labrador CMS