Det var til tider høy temperatur under folkemøtet om Briskebytrikken. Fra venstre: plansjef i Ruter; Halvor Jutulstad, bystyrepolitiker Pia Farstad von Hall (H), bystyrepolitiker Khalid Mahmood (AP), styremedlem i Skovveien Velforening, Marit Hvalvik, og BU-leder Jens Jørgen Lie. Foto: Christian Boger
Det var til tider høy temperatur under folkemøtet om Briskebytrikken. Fra venstre: plansjef i Ruter; Halvor Jutulstad, bystyrepolitiker Pia Farstad von Hall (H), bystyrepolitiker Khalid Mahmood (AP), styremedlem i Skovveien Velforening, Marit Hvalvik, og BU-leder Jens Jørgen Lie. Foto: Christian Boger

Oslo Høyre: — Ruter har gjort et dårlig planarbeid i Skovveien

Publisert

Høyres bystyregruppe sier nei til å flytte Briskebytrikken til Skovveien. — Dagens planforslag er for dårlig utredet, mener Pia Farstad von Hall.

Ruters ønske om å flytte Briskebytrikken har skapt oppstandelse på Uranienborg og Frogner. Beboere og næringsdrivende er redde for at den varslede flyttingen vil ødelegge både for nærmiljø og lokalt næringsliv.

Under et folkemøte om flytteplanene gjorde Oslo Høyre det klart at de, sammen med Fremskrittspartiet, vil stemme i mot planene om trikk i Skovveien når det behandles i bystyret.

— Ikke godt nok utredet

— Slik dette planforslaget nå framstår, kan vi ikke gi vår støtte til det. På oss virker det ikke som Ruter har utredet saken og alternativene godt nok. Vi ønsker derfor at forslaget sendes tilbake for en bedre utredning, sier Farstad von Hall.

Hun synes det er rart at plan- og bygningsetaten ikke leverer noen innsigelser til planforslaget.

— Ruter har her gjort et dårlig planarbeid. Det virker som de har fått det akkurat som de vil, sier Farstad von Hall.

Høyre vil si nei til Ruters ønske om å flytte Briskebytrikken til Skovveien. Foto: Arnsten Linstad
Høyre vil si nei til Ruters ønske om å flytte Briskebytrikken til Skovveien. Foto: Arnsten Linstad

Trodde saken var ute av verden

Farstad von Hall og hennes partikollega, leder av bydelsutvalget i Frogner, Jens Jørgen Lie, var under folkemøtet sterkt kritiske til Ruters argumenter for å flytte trikken til Skovveien. De er ikke overbevist av hovedargumentene: at trikkenes svingradius på dagens trikkerute er for krapp og at sikkerheten ved statsministerboligen ikke blir ivaretatt.

— Spørsmålet om svingradius ved Riddervolds plass kunne vært enkelt løst ved at kommunen tok over en liten del av en hage. Når det gjelder bekymringen om sikkerheten ved trikkekjøringen forbi statsministerboligen, er dette kun et ønske fra departementet, ikke et krav, sier Lie.

Han sier han ble overrasket da Ruter kom trekkende med ideen om å flytte trikken til Skovveien.

— Vi trodde denne saken var død en gang for alle da forslaget ble nedstemt i 2009. Derfor er vi svært overrasket over at planarbeidet nå er startet opp igjen, sier lederen av bydelsutvalget.

— Vi konstruerer ikke argumenter

Til tross for hard kritikk fra både Høyre-politikere og tilhørere i salen, er prosjektleder i Ruter, Hans Cats, klar på at han mener dagens planforslag er den riktige løsningen for framtidens Briskebytrikk.

Prosjektleder i Ruter, Hans Cats. Foto: Oslo byes vel
Prosjektleder i Ruter, Hans Cats. Foto: Oslo byes vel

— Dagens planforslag er etter vårt syn det som vil skape en best mulig reiseopplevelse for våre kunder i framtiden, sier han.

Cats forsvarer både argumentet om svingradius og sikkerheten ved statsministerboligen. Han mener begge er viktige for planforslaget.

— Kravene til svingradius for trikkene er ikke noe vi har konstruert, men et krav fra Statens jernbanetilsyn. Når det gjelder kommunal- og moderniseringsdepartementets ønske om å slippe trikketrafikk forbi statsministerboligen, er dette noe vi ikke bare kan ignorere, sier han.

Ruter vil vurdere innsigelsene

Cats understreket under møtet at kollektivselskapet, etter at høringsperioden er avsluttet, vil vurdere alle innsigelser som kommer inn.

— I en så komplisert prosess som dette, ønsker vi et godt forhold til alle involverte parter. Vi vil se gjennom alle forslag og innvendinger som måtte komme inn, men jeg kan ikke love at det vil bli noen endringer i forslaget vårt til bystyret, sier han.

Planforslaget er nå ute til offentlig høring. Frist for innsendelse av høringsuttalelser er 8. januar 2018. Blir planforslaget vedtatt av bystyret, er anleggsoppstart planlagt i begynnelsen av 2021.